Peste 4.800 de târgujieni au solicitat ajutorul de încălzire pentru sezonul rece 2013-2014

302

Pentru a putea beneficia de subvenţia la încălzire acordată de stat pentru întreg sezonul rece 2013-2014, locuitorii municipiului nostru ar fi trebuit să îşi depună cererile până pe data de 20 noiembrie. Nu mai puţin de 4.842 de târgujieni au respectat termenul stabilit, cele mai multe solicitări fiind pentru subvenţia la gaze naturale – 4.400 cereri, 90 pentru energie electrică şi 352 pentru lemne.

Mii de târgijieni au reuşit să se încadreze în termenul stabilit de autorităţi pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului de încălzire. Astfel, pentru a beneficia de subvenţie în toate lunile prevăzute de legislaţia în domeniu, cetăţenii erau obligaţi să-şi depună dosarele până pe data de 20 noiembrie. Nu mai puţin de 4.842 de persoane au reuşit să se încadreze în acest termen. „La nivelul municipiului nostru s-au depus 4.400 de cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire pentru locuinţe cu sisteme care funcţionează cu gaze naturale, 90 de cereri pentru energie electrică şi 352 pentru lemne”, confirmă Ramona Evulescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.

Documentele necesare pentru obţinerea subvenţiei
Documentele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014 sunt: acte de identitate; certificate de naştere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani; adeverinţă de venit eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Gorj; acte privind veniturile realizate (adeverinţă cu salariul net, cupon pensie, cupon indemnizaţie şomaj, cupon indemnizaţie creştere copil, cupon alocaţie stat, cupon indemnizaţie de handicap sau alte acte doveditoare ale veniturilor); adeverinţă asociaţie proprietari (nume şi prenume persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere) – pentru familiile care locuiesc la bloc; carte de identitate / certificat de înmatriculare autoturism; act doveditor al spaţiului locativ (contract vânzare-cumpărare, certificat moştenitor, contract închiriere, contract de comodat, împuternicire legală etc.); factură de gaze (în cazul încălzirii locuinţei cu gaze naturale); factură de energie electrică (în cazul încălzirii locuinţei cu energie electrică); dosar. Titularul va depune toate documentele precizate pe formularul de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, în vederea susţinerii celor declarate şi asumate sub semnătură. Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor, familiile sau persoanele singure al căror venit net /membru de familie nu depăşeşte 615 lei şi nu deţin bunuri menţionate în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

Unde şi când se pot depune cererile?
Pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere au fost puse la dispoziţia solicitanţilor, începând cu data de 21.10.2013, în centrele de primiri cereri organizate de către DPPS Târgu-Jiu la: 1. Clubul “Vârstei a Treia” – str. Olteniţei; 2.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Mioriţei; 3.Clubul “Vârstei a Treia” – str. Debarcader; 4.Clubul “Vârstei a Treia” – T. Vladimirescu 5.Primăria municipiului Târgu-Jiu – în sediul Biroului Relaţii Romi din curtea interioară – pentru încălzirea locuinţelor cu combustibili solizi (lemne); 6. Sediul D.P.P.S. – pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică.
Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului şi au depus cererile până la 20 noiembrie 2013, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 01 noiembrie 2013. Programul de lucru în centre este: Luni – Vineri: ora 9:00 – 18:00 şi Sâmbătă –Duminică: ora 9:00 – 13:00.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here