Peste 3000 de ajutoare de deces, acordate de CJP Gorj în 2012

115

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj a acordat de la începutul anului până la data de 30 noiembrie 2012 un număr de 3027 de ajutoare de deces în valoare totală de peste 6 milioane de lei. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Ajutorul de deces se acordă, în baza unei cereri la care se ataşează mai multe acte.

Statul român acordă o sumă de bani ca ajutor de deces, celor care îşi pierd un membru al familiei. Suma este foarte importantă şi vine în ajutorul celor care trec printr-o situaţie de acest gen. Astfel, pentru pensionari, soţul sau soţia în viaţă poate primi suma de 2.117 lei, ca ajutor de deces pentru membrul familiei. Pentru a obţine, însă aceşti bani, persoana care solicită ajutorul trebuie să se prezinte la Casa Judeţeana de Pensii cu un dosar care să cuprindă certificatul de deces în original şi copie, actul de identitate în copie al persoanei care ridică banii, certificatul de căsătorie dacă este cazul, precum şi acte doveditoare cu privire la cheltuielile făcute pentru înmormântare. Prin acte doveditoare se înţelege orice mijloc de probă admis de lege chitanţă, factură. De asemenea, persoanele care solicită aceşti bani trebuie să completeze o cerere pe care o găsesc la ghişeul CJP. “Casa de Pensii Gorj a acordat de la începutul anului până la data de 30 noiembrie 2012 un număr de 3027 de ajutoare de deces, în valoare totală de 6 004 653 de lei. Exact în aceeaşi perioadă, doar că a anului 2011 CJP Gorj a acordat un număr de 3094 ajutoare în valoare totală de 6 410 990 lei”, a precizat Daniela Negoiţă Holdon, directorul executiv adjunct al CJP Gorj.

Condiţii de acordare a ajutoarelor
Potrivit Danielei Negoiţă Holdon, beneficiază de ajutor de deces pensionarul sau asiguratul, căruia i-a decedat un membru de familie. Se consideră membru de familie: soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. Dreptul asiguraţilor la ajutor de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare. Pentru anul 2012 cuantumul ajutorului de deces este: în cazul decesului asiguratului/pensionarului 2.117 lei iar în cazul decesului unui membru de familie 1.059 lei. De asemenea în cazul decesului persoanei care era angajată, în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces se acordă de către angajator.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here