Peste 3.000 de fermieri din Gorj, verificaţi de echipele APIA

340

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj informează că a început controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren – Campania 2017. Totodată, din 11 iulie, echipele APIA Gorj au demarat şi controlul în teren privind respectarea condiţiilor de accesare a plăţilor în sector animalier.

În perioada 03 iulie – 1 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură, APIA Gorj efectuează controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice va avea loc în iarna sau în primăvara anului următor. „Eşantionul de control conţine un număr de 3.045 dosare selectate pentru verificarea normelor de eco-condiţionalitate, a schemelor de sprijin pe suprafaţă şi în sectorul zootehnic, atât clasic, cât şi prin teledetecţie, astfel: pentru controlul pe teren prin metoda clasică 234 fermieri + 188 fermieri din cei selectaţi la teledetecţie; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţiei – 2.811 fermieri”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.
Scopul verificărilor la faţa locului este acela de a controla condiţiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare, măsurile de dezvoltare rurală şi eco-condiţionalitatea. Pe scurt, aceasta înseamnă verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafaţă şi aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului. Obligaţiile fermierilor selectaţi la control sunt următoarele: să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei; să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului; să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură. Controlul se poate face şi în lipsa fermierului, dacă scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi, de asemenea, pentru controlul cerinţelor de eco-condiţionalitate. În cazul în care fermierul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.

Şi 48 de fermieri din sectorul animalier, verificaţi
Începând cu data de 11 iulie 2017 şi până la termenul limită de 1 septembrie 2017, se va desfăşura şi controlul la faţa locului în vederea verificării respectării condiţiilor şi cerinţelor de accesare a schemelor de plată în sector animalier. „În eşantionul de control au fost selectaţi pentru control prin metoda analizei de risc şi în mod aleatoric, un număr de 48 fermieri, din care 46 fermieri vor fi controlaţi sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi cerinţelor pe schemele de plăți ANT 9 (ajutoare naţionale tranzitorii pe caprine şi ovine) cu un efectiv de 9.165 capete, din care: 8 fermieri pe SCZ (sprijinul cuplat în zootehnie), SCZ19 – 7 fermieri cu un număr de 2.095 capete ovine şi SCZ20 – un fermier cu un număr de 58 capete caprine, precum şi două exploataţii cu SCZ22 – sprijin cuplat bovine cu 30 capete, de către inspectorii Oficiului Judeţean de Zootehnie Gorj”, a precizat şeful APIA Gorj.
Toţi fermierii care au solicitat ANT 8 (ajutoare naţionale tranzitorii pentru bovine), vor fi verificaţi numai sub aspect administrativ, întrucât controlul la faţa locului este efectuat de personalul sanitar veterinar (medicii veterinari de liberă practică), cu ocazia derulării activităţii sanitar veterinare din Programul Naţional de prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale şi cu transmitere la om.

6 luni, termenul maxim de efectuare a verificărilor
Termenul limită de efectuare a controlului/supracontrolului pentru schemele de plată este următorul: cod schemă ANTO/ANTC – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii – 15.05.2017; cod schemă SCZ O/C – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii; cod schemă SCZ B– 6 luni de la data limită a depunerii cererii. În cazul refuzului de a permite accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului, se va întocmi raportul de control la faţa locului care va fi semnat / datat, dacă este posibil, de către titular / reprezentat / delegat sau martori şi va purta sintagma „Refuz controlul”. Dacă accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului va fi restricţionat, se întrerupe controlul, cererea devine neeligibilă, iar solicitantul va fi înştiinţat prin poştă, cu confirmare de primire. Dacă solicitantul ajutorului specific refuză semnarea documentelor întocmite după terminarea controlului la faţa locului, acestea vor fi semnate de către martori dacă este posibil. Pe raportul de control va fi trecută sintagma „Refuz semnarea Raportului de control”. Dacă solicitantul ajutorului specific nu este de acord cu rezultatul controlului, are posibilitatea să semneze dacă este de acord / nu este de acord cu rezultatul controlului, iar la rubrica observaţii să precizeze motivul pentru care nu este de acord.
Controlorii vor informa beneficiarul că în cazul în care nu este de acord cu rezultatul controlului, pentru a da curs contestaţiei, aceasta trebuie formulată, argumentată în scris şi depusă la CJ APIA în termen de 48 de ore de la comunicarea raportului de control.
Nerespectarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute pentru fiecare schemă de sprijin financiar, constatată cu ocazia controlului la faţa locului, se soldează cu penalităţi care pot reprezenta reducerea cuantumului plăţilor sau excluderi de la plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here