Peste 16.000 de familii din Gorj au intrat în posesia ajutoarelor de încălzire

289

Peste 16.000 de familii din Gorj au beneficiat de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor în sumă de 2.911.011 lei, reprezentând ajutoare cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Aceste sume au fost virate în conturi cu destinaţie specială, distribuitorilor şi producătorilor de energie termică, energie electrică sau de gaze naturale.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a realizat situaţia privind ajutorul de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, energie electrică şi gaze naturale. Până la data de 31.01.2014 au fost completate şi depuse la primăria de domiciliu sau reşedinţă de potenţialii beneficiari, un număr de 8.193 cereri, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei fiind aprobat pentru un număr de 7.935 familii şi persoane singure.
“Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei în sistem centralizat, energie electrică şi gaze naturale s-a făcut prin dispoziţia primarului, dispoziţii care au fost transmise titularilor, cât şi furnizorilor de energie termică, energie electrică şi gaze naturale, precum şi instituţiei noastre, însoţite de situaţia centralizatoare cuprinzând titularii de ajutor şi cuantumul acestuia până la data de 06 decembrie 2013, situaţii care au fost depuse de toate primăriile. Calcularea de către furnizorii de energie termică, energie electrică şi gaze naturale a cuantumului efectiv al ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi transmiterea situaţiei centralizatoare către primării pentru certificare s-a făcut până pe data de 12 ale fiecărei luni, urmând ca aceasta să fie transmisă de primării până pe data de 15 ale fiecărei luni la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj în vederea solicitării creditelor bugetare”, se arată în comunicatul de presă a AJPIS Gorj.

Sumele, virate în conturi
Până la data de 31.01.2014 AJPIS Gorj a efectuat plata pentru un număr mediu de 7935 persoane singure şi familii beneficiare, sumele plătite fiind de 1.262.960 lei, repartizarea acestora în funcţie de modalitatea de încălzire prezentându-se astfel: 1478 de beneficiari de energie termică în sistem centralizat fiind plătite sume în valoare de 321.524 lei, 6.346 au beneficiat de gaze naturale fiind plătite sume în cuantum 920.500 de lei. De asemenea, beneficiari de ajutor pentru încălzirea cu energie electrică un număr de 7.935 cu sume în cuantum de 1.262.960 de lei. Rezultând un total de 7.935 de beneficiari, iar plata acestora s-a ridicat la suma de 1.262.960 de lei.
Aceste sume au fost virate în conturile de tip ESCROW, conturi cu destinaţie specială, distribuitorilor şi producătorilor de energie termică, energie electrică sau de gaze naturale.
La data de 31.01.2014 au fost plătite ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru un număr de 16178 familii şi persoane singure în sumă de 2.911.011 lei, reprezentând ajutoare cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
“Pentru derularea în bune condiţii a programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei AJPIS Gorj a întreprins şi va întreprinde în continuare următoarele măsuri: campanii de informare şi consiliere a autorităţilor publice locale sau a beneficiarilor cu privire la actele normative care reglementează cadrul legal de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, colaborarea în permanenţă cu primăriile şi furnizorii de gaze naturale, energie termică şi energie electrică, precum şi asigurarea îndrumării metodologice în vederea aplicării unitare a prevederilor actelor normative în domeniu. Monitorizarea şi controlul la nivelul tuturor primăriilor din judeţ, precum şi a furnizorilor de gaze naturale, energie termică şi energie electrică a modului de aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei”, se mai precizează în document.
Topul beneficiarilor de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în perioada noiembrie 2013 – martie 2014 este următorul: în Tismana 499 de beneficiari, Târgu-Jiu 379, Băleşti 369, Runcu 348, Bengeşti Ciocadia şi Padeş la egalitate 286 de beneficiari şi Bolboşi 229 de beneficiari ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here