Peste 120 de cadre didactice din Gorj, înscrise la examenele pentru acordarea gradelor didactice

1071

127 de cadre didactice din județ s-au înscris în vederea susținerii examenelor pentru acordarea gradelor didactice I și II. Gradul didactic II poate fi obținut la 4 ani după promovarea examenului de Definitivat. După alți patru ani, un cadru didactic poate obține gradul didactic I. Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă sunt considerate vechime la catedră.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Dana Constantinescu, pentru gradul I, seria 2021 – 2023, au fost depuse 59 de dosare, iar pentru gradul II, seria 2022, 68 de dosare. Pentru susținerea gradului didatic II, sesiunea 2022, s-au putut înscrie cadrele didactice care au obținut definitivatul în anul 2018 sau mai devreme, li s-a efectuat inspecția curentă de înscriere, au obținut în ultimii doi ani școlari calificativul ,,Bine”/,,Foarte bine” la evaluările anuale/inspecțiile școlare și la 31 august 2022 vor avea o vechime minimă efectivă la catedră de 4 ani de la obținerea definitivatului. Pentru susținerea gradului didactic I, seria 2021 – 2023, s-au putut înscrie cadrele didactice cu vechime efectivă la catedră, la data de 31 august 2023, de 4 (3) ani de la obținerea gradului didactic II, calificativ ,,Foarte bine” la evaluările anuale şi la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii, care au promovat prima inspecţie curentă efectuate în anul școlar 2019-2020 sau în anul școlar curent, cu calificativul ,,Foarte bine” și care au recomandarea Consiliului profesoral al unității de învățământ în care este încadrat sau/și în care și-a desfășurat activitatea în ultimii 2 ani școlari de activitate premergători înscrierii. Pentru gradul didactic I, seria 2021 – 2023, colocviul de admitere va avea loc în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2021, conform planificării centrelor de perfecționare.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here