Personalități tangente cu Țiclenii – Inginer Victor Murea

842

Era petrolului, de la Țicleni, demarată după Al Doilea Război Mondial, și-a pus amprenta pe destinul multor oameni, atât din zonă, cât și din țară.
Și destinul inginerului Victor Murea începea de la Țicleni.
S-a născut la 21 martie 1935 la Cluj, când tatăl său era salariat la CFR, în zonă. În vremea războiului familia sa se mută la Buzău. Aici, Victor Murea urmează clasele elementare, iar în 1953 termină cursurile liceului ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”.
În 1958 obține diploma de inginer în domeniul petrolului, după absolvirea Institutului de Petrol și Gaze București, fiind repartizat la Întreprinderea de Foraj Țicleni, ca inginer stagiar, împreună cu alți 14 colegi de promoție. După un an este transferat la Schela de Extracție Țicleni. Condițiile de viață erau foarte grele în acea perioadă, mai ales din lipsa spațiilor de locuit. Deși era căsătorit, atât el, cât și colegul său Tiberiu Savu, ambele familii au primit o singură cameră, fiind nevoiți să se îmbrace pe rând până au primit locuințe separate.
De la Institutul de Petrol și Gaze, venind cu bogate cunoștințe teoretice, îl fascina activitatea practică, iscodind pe sondori și pe sondorii șefi, cum se mânuiește macaraua, troliul, pompele de adâncime, cum se realizează instrumentațiile la mare adâncime și altele. Unul dintre sondorii șefi, iscodit de el, priceput în meseria sa(Constantin Gr Vârjog), care l-a deprins cu practica, avea să fie, ulterior, individualizat și cunoscut sub apelativul ”Dibaciu”, așa cum l-a considerat Murea, ”dibaci” în meserie.
Îndeplinește mai întâi funcția de șef secție intervenții sonde, apoi de șef secție extracție, șef al serviciului tehnologic, unde și mie mi-a fost șef până am plecat la facultate.
A fost promovat ca inginer șef al Schelei de Extracție Țicleni în 1965.
În acea perioadă, numai Schela Țicleni furniza 25% din producția de țiței a țării. A avut o contribuție deosebită la dezvoltarea extracției de țiței din Banat și la pregătirea înființării schelei de Extracție Șandra.
victor mureaÎn octombrie 1969 a fost promovat ca al Schelei de Extracție Țicleni, iar în februarie 1979 ca director al Trustului de Foraj Extracție Târgu Jiu. Rezultatele remarcabile din activitatea sa profesională și obștească i-au adus un prestigiu binemeritat, fiind apropiat de oameni, încercând a înțelege pe fiecare în frământările sale. Stăpânea foarte bine psihologia muncii. Când vreun subaltern – de la muncitor până la funcții mai importante – absenta sau îl depășea paharul, făcea o verificare atentă a cauzelor, după care purta o discuție cu persoana respectivă, ca a doua oară să nu mai greșească.
Din dorința datoriei împlinite, atunci când apăreau, și nu rareori, evenimente tehnice deosebite, cum au fost erupțiile unor sonde, explozii, etc, zile și nopți la rând nu pleca de la fața locului până la rezolvare. Prin acest exemplu personal oamenii se automobilizau și ei la rezolvare, venind chiar din timpul liber. Exemplul contagios al șefului își atingea ținta.
Din septembrie 1981 a fost numit adjunct al ministrului petrolului, în care funcție îl găsesc și evenimentele din decembrie 1989, după care este numit ministru al petrolului, când petroliștii au beneficiat de importante drepturi stipulate în Contractul Colectiv de Muncă, precum și unele acte normative ce au urmat. Din iulie 1990 a îndeplinit funcția de secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei, ca șef al Departamentului Petrolului.
La alegerile din octombrie 1990, gorjenii l-au ales ca deputat în parlamentul țării, iar, în martie 1992, cetățenii municipiului Târgu-Jiu l-au ales primar pentru legislatura 1992 – 1996, funcție pe care a îndeplinit-o cu destoinicie.
Din 1996 până la pensionare în 2001, a îndeplinit funcția de șef al Sucursalei PETROM Târgu Jiu.
Ar fi multe de spus despre viața și activitatea inginerului Victor Murea. De numele său se leagă dezvoltarea și prestigiul Schelei Țicleni, înființarea și dezvoltarea Grupului Școlar de Petrol Țicleni, realizarea Deetanizării Turburea, realizarea și dezvoltarea Petromarului Constanța, extinderea alimentării cu gaze la nivel național, inclusiv în Gorj, alimentarea cu apă a unor zone, electrificarea transportului în comun în municipiul Târgu Jiu, obținerea unor fonduri pentru investiții la realizarea multor obiective economice gorjene, modernizarea drumului Țicleni- parc 1000 Iași, dezvoltarea bazei materiale a zootehniei de la fostul C.A.P. Țicleni, unde se crease o fermă elită pe județ, numele lui Victor Murea rămânând și în folclorul local, creat și cântat de către îngrijitoarea Ana Filipescu. Și ar mai fi multe de spus.
Ca o recunoaștere pentru contribuția sa la dezvoltarea localității noastre, Primăria și Consiliul local i-au acordat (post-mortem) titlul de cetățean de onoare.
Moartea nemiloasă l-a smuls prematur dintre cei dragi, la începutul lui decembrie 2001. Pe ultimul său drum, alături de familie, l-au condus mii de oameni, petroliști veniți din toată țara, mai ales din zonele petroliere.
Prin moartea sa a lăsat un mare gol în sufletele celor care l-au cunoscut, dar o generoasă și pioasă amintire, a unei vieți consacrate oamenilor.
Iată cum, prin ce a înfăptuit în timpul vieții, un om rămâne în amintirea miilor de oameni, model și referință.
Ion M Ungureanu-Țicleni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here