PERSONALITĂȚI MEDICALE DIN GORJ – AZI: ACADEMICIAN PROF. UNIV. DR. MEDIC NICOLAE GORUN

5731

Nicolae Gorun s-a născut la 22 aprilie 1935 în comuna Stoina ce aparține în prezent județului Gorj (în trecut raionul Amaradia, regiunea Craiova), dintr-o familie de țărani săraci. Este căsătorit cu Gorun Vera (n. 1953) și are 2 fiice (Diana Elena și Irina Cristina). Urmează școala primară în satul Ciorani, com. Stoina, gimnaziul în satul Stoina, com. Stoina, Liceul teoretic de baieți ,,Frații Buzești” din Craiova; la toate absolvirile enunțate fiind șef de promoție cu diplomă de merit. Este admis fără examen la Facultatea de Medicină Generală a Institutului Medico-Farmaceutic din București (4 sept.1953).
În cursul anilor de facultate(1953-1959) a fost fruntaș la invățătură și bursier republican. Este absolvent al facultății ca șef de promoție, cu media 10.
Repartizat ca medic de medicină generală în raionul Roșiorii de Vede-regiunea București, iar după un concurs extrem de exigent (118 candidați pe 13 locuri) pentru specialități chirurgicale în București, susținut în iulie 1963, obține postul de medic secundar în Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic Brâncovenesc. La terminarea secundariatului , susține examen de medic specialist pe post , lucrând în același spital.
Devine imediat doctor în medicina, fiind echivalent cu titlul de medic primar grd III tot la Spitalul Brâncovenesc. Prin concurs obține gradul II și gradul I, fiind numit șef Clinică Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Clinic de Urgență ,,Sf. Ioan” București.Ca medic specialist în ortopedie a desfășurat o activitate profesională îndelungată (peste 50 de ani) cu rezultate deosebite, apreciate de pacienți și colegi la numeroase manifestări științifice. Începe munca de cercetare științifică din anul III de facultate și o continuă fără repaus intelectual. Participă cu peste 177 de comunicări științifice la peste 150 de manifestări (congrese, conferințe, consfătuiri, simpozioane, mese rotunde etc.). A publicat peste 235 lucrări în țară și în străinătate. Publică 20 de monografii, unele din ele distinse cu premii academice(4). Și subsemnatul, ce scrie acest material a fost co-autor la prima Mica Enciclopedie de Ortopedie și Traumatologie. Aduce contribuții importante în traumatologia osteoarticulară (clasificări, procedee chirurgicale, 13 monografii de traumatologie osteoarticulare, studii în patologia congenitală, etc.). Participă ca moderator și comunicator la toate congresele naționale ale Societății de Ortopedie și Traumatologie, de Reumatologie, Radiologie, chirurgie etc. și la numeroase congrese internaționale de Ortopedie și Traumatologie, Congrese a Uniunii Mondiale a Scriitorilor medici. Participă direct la organizarea unor manifestări științifice, ca membru în comitetul de organizare, secretariat, președinte. Devine Profesor Universitar prin echivalarea titlului de cercetător științific principal gr I. Ca membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, organizează sub patronajul acestei academii, 22 manifestări științifice anuale importante. Desfășoară o activitate bogată ca vice-președinte, ca prim-vice-președinte și apoi ca președinte a Societății Române de Ortopedie si Traumatologie (SOROT). Este un fructuos editor al volumelor de rapoarte și comunicări, la multiplele manifesțări științifice în specialitate, a buletinului Academiei de Științe Medicale , fiind și redactor șef al revistei de Ortopedie și Traumatologie, redactor al Analelor Academiei Oamenilor de Știință România. A fost conducător de doctorate în țară ( 50) și în Republica Moldova. Este membru al Ligii Culturale Fii Gorjului, din 1995. A primit numeroase premii și medalii. Este cetățean de onoare al com. Stoina, Gorj 2015. Este membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România ( devenită în prezent Asociație) ca si subsemnatul ce s-a decis să scrie această prezentare ( pe scurt!). Din anul 1995, la interval de 5 ani, publică câte un volum de versuri din ciclul ,,Anotimpul iubirii”. În prezent, vede lumina tiparului un alt volum de poezii intitulat ,,În căutarea liniștii”, care va fi prezentat ca Semnal Editorial în ziarul ,,Gorjeanul”.
DR. MEDIC CONSTANTIN ȘIȘIROI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here