Personal nou la Primăria Godineşti

485

Primăria comunei Godineşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează: consilier clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Administrativ, Asistenţă Socială – Stare Civilă, Registrul Agricol, Cultură; referent clasa III, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite, Taxe Locale, Achiziţii Publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier clasa I, grad profesional asistent sunt: studii superioare în specializarea măsurători terestre şi cadastru, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I; cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office – modulele Word şi Excel) – nivel mediu. De asemenea, pentru postul de referent, condiţiile specifice sunt: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office – modulele Word şi Excel) – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 28 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here