Personal nou în subordinea directorului Strâmbulescu

231

Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare “Constantin Brâncuşi” din municipiul Târgu-Jiu, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, la Compartimentul Conservarea, Protejarea şi Punerea în Valoare a Ansamblului Monumental “Calea Eroilor” de: inspector de specialitate, grad profesional debutant, şi de consilier, grad profesional IA.

strambulescuPentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru inspector de specialitate, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Arhitectură şi Urbanism, Arte, Ştiinţele pământului şi atmosferei, Inginerie geologică, cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat de absolvire a unui curs perfecţionare/formare/ specializare; pentru postul de consilier grad profesional IA – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în aceleaşi domenii menţionate mai sus, cunoştinţe operare pe calculator dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat de absolvire a unui curs perfecţionare/ formare/ specializare, vechime în specialitatea studiilor superioare de minim 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 august 2016, ora 17.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 9 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 12 august 2016 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here