Perioadă de contractare pentru furnizorii de servicii medicale

141

cjas interior (5)Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj invită furnizorii de servicii medicale din judeţul nostru să facă demersurile necesare intrării sau rămânerii în relaţie contractuală cu CJAS, pentru anul 2012. Perioada de contractare este 4-10 ianuarie 2012.

Pentru furnizorii de servicii medicale care la data de 31.12.2011 se află în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, contractele pentru anul 2011 se prelungesc prin acordul părţilor până la 31.12.2012, prin acte adiţionale. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiţionale. Potrivit conducerii CJAS Gorj, „furnizorii respectivi vor reînnoi, în perioada 04.12.2012-10.01.2012 (luni-joi între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 08:30-13:30), documentele depuse la contractarea din cursul anului 2011 şi a căror valabilitate expiră. De asemenea, în aceeaşi perioadă, furnizorii respectivi vor depune şi documentele nou prevăzute prin ordinul comun MS/CNAS nr.1723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice pentru anul 2012 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012”.

Furnizorii noi, aşteptaţi la CJAS

Pentru furnizorii care la data de 31.12.2011 nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Gorj se fac aplicabile prevederile articolului 4 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin HG 1389/2010, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate până la data de 31.12.2012. „În perioada 04.12.2012-10.01.2012 (luni-joi între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 08:30-13:30) invităm toţi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, care până la data de 31.12.2011 nu se află în relaţie contractuală cu CJAS Gorj, să depună la sediul CJAS Gorj cererile de intrare în relaţie contractuală, însoţite de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în vederea încheierii contractelor pentru anul 2012”, menţionează preşedintele CJAS Gorj. Furnizorii de servicii medicale care nu respectă prevederile anunţate de reprezentanţii CJAS în privinţa depunerii documentelor pentru contractele valabile în 2012, aceştia nu vor mai desfăşura activitatea în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la următoarea perioadă de contractare. Termenul limită de încheiere a contractelor este 31 ianuarie 2012.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here