Pentru neplata taxelor locale / Zeci de suspendări a indemnizaţiilor de creştere a copilului şi stimulentului de inserţie

403

Fie că vorbim despre venit minim garantat, alocaţie de susţinere a familiei ori indemnizaţie de creştere a copilului, niciun ajutor social nu este iertat dacă beneficiarii acestora nu şi-au achitat dările către stat. În acest caz, se află şi zeci de beneficiari din judeţul Gorj ale căror drepturi au fost suspendate pentru neachitarea impozitelor pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin şase luni, au obligaţia să-şi achite impozitele şi taxele locale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau a mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de OU nr. 111/2010 nu este condiţionată de obligaţia achitării taxelor locale. Pentru familiile legal constituite, obligaţia legală faţă de bugetul local se aplică asupra bunurilor familiei, indiferent de soţul care deţine în proprietate respectivele bunuri.
“Până la data de 5 aprilie a.c., primarii au transmis Agenţiei noastre o situaţie centralizatoare cu persoanele care nu şi-au achitat obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. Neachitarea obligaţiilor faţă de bugetele locale până la data de 31 martie 2015 conduce la suspendarea pe o perioadă de cinci luni a drepturilor reprezentând indemnizaţie creştere copil şi stimulent de inserţie, începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2015”, a declarat Viorica Roşianu, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj.
Conform prevederilor legale, în baza situaţiilor centralizatoare transmise de primari, AJPIS Gorj a suspendat, prin decizie a directorului executiv, drepturile reprezentând indemnizaţie creştere copil şi stimulent pentru un număr de 37 de persoane. Dintre acestea cele mai multe sunt: nouă din Târgu-Jiu, şapte din Rovinari, patru din Ţicleni, câte trei din Urdari şi Bîlteni.

baniReluarea plăţii, după achitare
Potrivit conducerii AJPIS Gorj, achitarea obligaţiilor către bugetul local în perioada celor cinci luni de suspendare atrage reluarea plăţilor începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Reluarea plăţii se face în baza actelor eliberate de către primării prin care se face dovada achitării taxelor şi impozitelor către bugetul local, transmise de beneficiarii AJPIS Gorj. În situaţia în care, până la sfârşitul celor cinci luni de suspendare nu sunt achitate obligaţiile faţă de bugetul local, drepturile reprezentând indemnizaţie creştere copil şi stimulent de inserţie încetează.

Ajutoarele sociale, suspendate după 10 mai
Directorul executiv al AJPIS Gorj, Viorica Roşianu, a declarat faptul că situaţia privind familiile şi persoanele singure din judeţ beneficiare de venit minim garantat, precum şi beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, care urmează să fie suspendate din plată ca urmare a neachitării impozitelor şi taxelor faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, se va întocmi în baza dispoziţiilor emise de primari şi va fi cunoscută după data de 10 mai 2015. Aceasta este data la care se vor finaliza plăţile lunii aprilie a.c. aferentă acestor beneficii sociale.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here