Pe urmele Vitejilor Gorjului – Cavaleri ai ordinului ,,Mihai Viteazul”

374

TÂLVESCU PLEŞOIANU AUREL  – Colonel-
Comandantul Regimentului 3 Călăraşi
Născut la 23 decembrie I900 în Targu-Jiu, judeţul Gorj
Acest brav comandant s-a aflat mereu în fruntea escadroanelor sale de cavalerie, dispreţuind moartea şi demonstrând de fiecare dată, pentru unitatea de sub comanda sa, că şeful constituie primul exemplu pentru ostaşii săi.

MEMORIA DOCUMENTELOR
Nr. 14456 din 7 Noiembrie 1944 CORPUL 2 ARMATĂ
catre ARMATA A 4-A
Secţia I-a
img181Am onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni locului de drept pentru a aproba distingerea locotent-colonelului TÂLVESCU PLEŞOIANU AUREL, Comandantul Regimentulului 3 Călăraşi Purtat cu Ordinul “Mihai Viteazul” clasa a III-a, pentru următoarele motive:
1.De la începutul operaţiunilor pentru curăţirea rezistenţelor germane din zona Ploieşti-Câmpina, a fost tot timpul în fruntea unităţilor sale şi printr-o acţiune rapidă şi intempestivă, rezistenţele germane de la Bordeni, Cocorăştii img182Misiei, Scorţeni, Plopeni, Pd. Păuleşti şi Gageni, au fost repede înfrânte în decurs de numai 5 zile, printr-o acţiune care nu a dat nici un moment de răgaz inamicului.
Rezultatul acestor acţiuni s-a soldat cu capturarea a peste 60 maşini germane, numeros armament şi muniţie, cât şi a unui bogat material de război.
În toate aceste acţiuni aportul adus de Lt. colonel Tâlvescu Pleşoianu Aurel a stat pe primul plan, deoarece graţie intervenţiei sale oportune şi temerităţii cu care a acţionat, inamicul complet surprins nu a putut înjgheba nici o rezistenţă mai serioasă.
2. În operaţiunile din Transilvania Centrală, Lt.colonel Tâlvescu Pleşoianu Aurel se distinge în mod deosebit în:
a) luptele de apărare de la nord de Târnava Mică, pe aliniamentul Faraul-Sanbenedict, Medves, între 6 şi 9 septembrie a. c.
În aceste lupte, unde regimentul său este prima unitate care este aruncată în întâmpinarea trupelor germano-maghiare ce atacau spre Blaj se distinge în mod excepţional prin calităţile sale de luptător şi în fruntea unităţilor sale de rezervă (plotoane şi grupe) contraatacă fără încetare, pentru astuparea spărturilor efectuate de inamic în frontul ce i se încredinţase pentru apărare, întins pe cca. 8 km. Cu arma în mână, prim soldat al unităţii sale Lt. Colonel Tâlvescu Pleşoianu Aurel contraatacă neîntrerupt (8 contraatacuri într-o zi) şi menţinând timp de 3 zile poziţia încredinţată, reuşeşte să producă inamicului pierderi atât de sângeroase, încât îl constrânge să se retragă pe o poziţie mult mai înapoi unde să aibă totodată posibilitatea să se refacă.
Prin acţiunea Regimentului său, drumul către văile Târnavei a fost barat, lucru de o importanţă capitală pentru desfăşurarea ulterioară a operaţiunilor, deoarece în această zonă au putut să afluească treptat toate M.U. române şi aliate.
b)    În acţiunea de urmărire către Mureş şi în lichidarea rezistenţei inamice de la sud de acest râu, cu o impetuozitate nestăvilită este în fruntea unităţii sale atingând Mureşul într-o singură zi de urmărire plină de lupte şi pe un teren complet desfundat de ploi.
Şi în această operaţiune, exemplul dat de comandant a făcut să însufleţească trupele de sub comanda sa, rezultatele obţinute să se datorească în cea mai mare parte acţiunii sale.
c)    În luptele pentru cucerirea crestei Sângiorgiului (cotele 409, 495 şi 463 de la nord Iernut), cât şi pentru cucerirea satului Oarba de Mureş şi cotei 421, Lt.colonel Tâlvescu este comandantul de regiment care, fără a ţine seama de eşalonarea comandanţilor în dispozitivul tactic, la toate cele 24 de atacuri susţinute în răstimp de 13 zile, se găseşte în fruntea escadroanelor de la efort, dispreţuind pericolul şi demonstrând încă o dată în mod splendid pentru unitatea sa că şeful constituie primul exemplu pentru ostaşii săi.
3. În urmărirea de la nord de Mureş, luptele de pe Someş, cât şi în acţiunile din partea de nord-vest a Someşului şi în următoarele, din Câmpia Tisei, Lt.colonel Tâlvescu Pleşoianu Aurel conduce fără de răgaz urmărirea inamicului, acţionând în linia primelor sale elemente şi angajând cu temeritate escadroanele sale în manevra ce debordează încontinuu flancurile unui inamic ce căuta să se agaţe de obstacolele unui teren atât de propice pentru retragerea sa.
Luptele de la Cemuc-Garbău-Surduc-Bâseşti-Nord Madarastmarel şi Pusztadabos arată acţiunile la care Regimentul 3 Călăraşi Purtat, sub conducerea energică şi plină de elan a comandantului său, s-a distins în mod deosebit.
A descrie în mai multe cuvinte activitatea de luptă a Lt.colonel Tâlvescu Pleşoianu Aurel este o imposibilitate. Singura definiţie pentru a caracteriza omul socotesc că este cea mai nimerită: “Soldatul nr.1 al unităţii sale.”
Pentru aceste fapte susţin propunerea de decorare cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a Lt. Colonelului Tâlvescu Pleşoianu Aurel, comandantul Regientului 3 Călăraşi Purtat
DA,
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE General de Corp de Armată Mihail Racoviţă
General de divizie(r) Prof. universitar veteran de război, Constantin Ispas

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here