Pe urmele Vitejilor Gorjului – Cavaleri ai ordinului ,,Mihai Viteazul”

433

BĂLAŞA C. ALEXANDRU
-Locotenent – Regimentul 94 Infanterie
Născut la 24 februarie 1912, în comuna Jupâneşti, judeţul Gorj
Profesiunea de militar a fost chemarea şi vocaţia sa. Actele de bravură şi eroism săvârşite cu unitatea lui în luptele crâncene duse pentru cucerirea şi apărarea localităţii ABINSKAIA (Caucaz) îl aşează pe locotenentul Bălaşa Alexandru între ofiţerii de elită ai armatei române.
MEMORIA DOCUMENTELOR
Nr.2215 din 9 februarie 1943 REGIMENTUL 94 INFANTERIE
către
img325DIVIZIA 19-a INFANTERIE Stat Major
Locotenentul BĂLAŞA C. ALEXANDRU, comandantul Companiei a 5-a, a luat parte cu unitatea sa în atacurile de pe înălţimile Sud Abinskaja, în zilele de 1-17 octombrie 1942 şi în luptele de apărare tot pe aceste înălţimi de la 17 octombrie 1942 până la data de 9 februarie 1943.
S-a distins cu unitatea sa în tot timpul atacurilor, fiind totdeauna exemplu ostaşilor săi, în mijlocul cărora a luptat ca un erou şi un imbold pentru camarazii săi, înfrângând totdeauna cele mai înverşunate rezistenţe ce i se opuneau.
În atacurile năpraznice date de inamic, superior numeric în oameni şi armament, în zilele de 12 şi 13 ianuarie 1943, a rezistat pe poziţia sa, făcând sute de morţi şi răniţi fără să cedeze nici un petec din pământul cucerit cu jertfa ostaşilor săi, deşi încercuit a rezistat şi a arătat că poate menţine ceea ce a cucerit. Acest exemplu de sfidare a morţii şi a omului de acţiune, rămâne pentru totdeauna viu prin personificarea bravului Locot. Bălaşa C. Alex.
Comand. Regt. 94 Infant.
Colonel,Weber Ernst
Nr. 714 9 februarie 1943 DIVIZIA A 19-A
către
CORPUL DE CAVALERIE
Am onoare a înainta raportul de faţă şi tabelul nominal pentru acordarea ordinului “Mihai Viteazul” clasa a III-a, Locot. Bălaşa C. Alexandru, din Regimentul 94 Infanterie.
Subsemnatul sunt în totul de acord cu propunerea comandantului de regiment, ofiţerul pe câmpul de luptă a săvârşit fapte excepţionale de arme, care îi dau dreptul ca să fie decorat cu acest ordin.
Rog să binevoiţi a inerveni pentru aprobare.
Comandantul Diviziei 19-a General de Divizie
Schmidt Carol
DE ACORD
Cu propunerea de a se interveni locului în drept pentru a i se aproba distincţiunea la care a fost propus.
Comandantul Corpului de Cavalerie General Gh. Cealâk
General de divizie(r),  Prof. Universitar, veteran de război, Constantin Ispas

1 COMENTARIU

  1. Este tatal meu si va multumesc pentru articol. O mare emotie, acum cand se implinesc 25 de ani de la disparitia lui. Felicitari pentru evocarea adevaraqtilor eroi ai neamului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here