Patroni evazionişti din judeţ, ţinte importante pentru inspectorii fiscali gorjeni

362

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a efectuat în luna mai, 68 acţiuni de inspecţie fiscală şi 41 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. În urma verificărilor, inspectorii au atras la bugetul general consolidat al statului peste 5.400.000 de lei.

Potrivit Luminiţei Penciu, purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj, în cursul lunii mai 2014, reprezentanţii instituţiei au efectuat 68 acţiuni de inspecţie fiscală şi 41 controale inopinate.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 5.470.395 lei, fiind totodată aplicate 36 amenzi contravenţionale în valoare totală de 66.000 lei.
Au fost dispuse de asemenea măsuri legale ce constau în instituirea sechestrelor asiguratorii în vederea recuperării sumelor datorate de către contribuabili.

Plângeri penale
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, la un număr de 15 contribuabili, au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 1.457.699 lei. De asemenea, au fost efectuate 12 inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare taxă pe valoarea adăugată în sumă de 279.636 lei.
“Un exemplu concret a fost un contribuabil care are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1.878.000 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată nedeclarată la organul fiscal pentru perioada decembrie 2012- ianuarie 2014. Pentru nedeclararea la termen a obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat al statului, societatea a fost sancţionată cu amendă contravenţională în sumă de 5.000 lei. De asemenea, la un alt contribuabil, care desfăşoară activitate de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1.591.037 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată şi impozit pe profit, ca urmare a neacceptării la deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor înregistrate în evidenţa contabilă pe bază de facturi care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, precum şi nedeclarării taxei pe valoarea adăugată la organul fiscal. Totodată, neacceptării la deducere a cheltuielilor cu marfa (deşeuri) înregistrată în evidenţa contabilă pe bază de facturi care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ. Societatea nu a prezentat alte documente din care să rezulte cu ce mijloace de transport a fost transportată marfa, locul de încărcare şi descărcare a mărfii, persoana care a efectuat transportul. De asemenea, organele de inspecţie fiscală au diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate cu suma de 1000 lei. A fost întocmită şi Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii pentru suma de 1.591.037 lei”, a precizat Marin Ciumag, directorul AJFP Gorj.
Acesta a menţionat că actul de control a fost înaintat organelor de urmărire penală, în vederea constatării existenţei/inexistenţei condiţiilor constitutive ale infracţiunii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 1.346.295 lei.
La un contribuabil, care desfăşoară activitate de protecţie şi gardă, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 844.000 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată şi impozit pe profit. De asemenea, organele de inspecţie fiscală au diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate cu suma de 3.369.000 lei.
Totodată, au fost aplicate amenzi contravenţionale pentru neefectuarea inventarierii potrivit Legii.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here