Patrie-Onoare-Demnitate!

1681
Am participat, în calitate de preşedinte al Filialei Cadrelor militare în rezervă şi în retragere Gorj „General Ioan Culcer” împreună cu primul vicepreşedinte Col. (r) Ion Traşcă, la cea de-a 6-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul căreia au fost prezentate o serie de informări legate de strategia de viitor a Asociaţiei, de neajunsurile cu care se confruntă membrii acesteia.

Prezent la Conferinţa Naţională, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, dl. Gen (r) Marin Badea Dragnea, care a ţinut să adreseze asistenţei, cadrelor militare în rezervă şi în retragere, formată din toţi preşedinţii de filiale din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, precum şi a tuturor delegaţilor aleşi de filiale, cadre militare în rezervă şi în retragere, următorul mesaj:

„Cer şi propun să se insiste pe activitatea de lămurire a societăţii civile, a unor politicieni, mai ales a celor care, din necunoştinţă de cauză, fac tot felul de propuneri şi aprecieri de egalare a soldelor şi pensiilor militare cu cele civile. Despre activităţile, privaţiunile şi responsabilităţile unui militar nu spun nimic!
Este necesar ca în cadrul activităţilor noastre să prevedem unele activităţi de sprijinire şi consolare a membrilor, rămân singuri la o vârstă înaintată, pentru a nu constitui subiecte de insultă şi batjocură, să sprijinim acţiunea de constituire a unor cămine sociale pentru aceştia, aşa cum s-a luat măsura în Gorj. Să se prevadă facilităţi pentru obţinerea de bilete de tratament în staţiuni balneoclimaterice, de respect faţă de ostaşii armatei, de la soldat la general”.La rândul său, domnul gen. (r) Mihai Iliescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (ANCMRR), a ţinut să sublinieze că „Ofensiva anti-armată, promovată la diferite nivele de analiză şi informare, de către unii aşa-zişi „noi formatori de de opinie” şi politicieni de „valoare”, urmăreşte blamarea şi umilirea armatei, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari, eludarea caracteristicilor carierei militare, ştirbirea prestigiului şi onoarei Armatei Române, dobândite de-a lungul vremii şi statornică pe drept în opinia publică românească”. Faţă de demersul nostru, spune dl. Preşedinte al Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, Gen (r) Mihai Iliescu, că avem convingere şi satisfacţia că specificitatea armatei, tradiţiile şi privaţiunile serviciului militar sunt recunoscute şi vor fi respectate de către cei în drept şi că nu există motiv de îngrijorare că drepturile dobândite pe drept, prin legile speciale, să fie afectaţi. Dl. Preşedinte, gen (r) Mihai Iliescu, să garanţia sa că toate cadrele în rezervă pensionate nu vor suferi cu nimic, având drepturile depline în serviciile în care vor fi încadraţi în instituţiile statului, la vârsta lor fragedă de 40-42-47 de ani, muncind în armată de la vârsta de 14 ani. Aceştia nu trebuie decât să muncească pe măsura pregătirii lor, iar conducerile instituţiilor să pună o mare bază pe aceştia.Indiferent de situaţie, nimeni din această ţară nu are dreptul de a ponegri activitatea unor oameni care sunt adevărate modele de conştiinţă, oameni care au apărat hotarele ţării cu preţul vieţii, care au străbătut munţii şi câmpiile Europei, de la Stalingrad şi până la Viena, care s-au identificat cu ideea de PATRIE-ONOARE-DEMNITATE şi care după 1990 şi-au pus întreaga pricepere în transformarea Armatei Române într-o armată de profesionişti, după modelul celor din NATO, al cărei membru a devenit şi ţara noastră, România. În faţa acestor oameni adevăraţi trebuie să ne plecăm cu respect şi adâncă mulţumire. Consider că CINE LOVEŞTE ÎN ARMATA ROMÂNĂ, LOVEŞTE ÎN STATUL ROMÂN. Cadrele militare în rezervă şi în retragere din Gorj vor munci pentru îndeplinirea măsurilor stabilite în Conferinţă pentru judeţul Gorj, luând măsurile necesare pentru cunoaşterea şi punerea în aplicare, de către membrii Filialei „General Ioan Culcer” Gorj, a hotărârilor Conferinţei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.

Col.(r) Ion BĂRBULESCU, preşedintele Filialei Gorj a CMRR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here