Parastasul de la Mănăstirea Lainici – “un gând pozitiv către cel pomenit, care întăreşte o legătură cuprinsă într-o «ecuaţie» a Lui Dumnezeu cu marele Brâncuşi”

332

Sâmbătă, 17 martie 2018, cu prilejul împlinirii celor 61 de ani de la înveşnicirea în Împărăţia Cerurilor a «Titanului de la Hobiţa», Sfânta Mănăstire Lainici a găzduit, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, parastasul de pomenire a marelui sculptor, Robul Lui Dumnezeu, Constantin Brâncuşi, împreună cu tot neamul său, în prezenţa unui numeros public alcătuit din pelerini şi din invitaţi de marcă, brâncuşiologi din judeţ şi din afara Judeţului Gorj, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, printre care d-l primar al Oraşului Bumbeşti-Jiu, ing. Constantin Bobaru şi d-l primar al Comunei Peştişani, Cosmin Pigui. Ceremonia a fost oficiată de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Ioachim Pârvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici, ajutat de un ales sobor de preacuvioşi călugări ai sfântului lăcaş, dar şi din preacucernici preoţi din rândul cărora s-a remarcat Preacuviosul Părinte, Nicolae State-Burluşi, consilier al Arhiepiscopiei Râmnicului, care le-a oferit celor prezenţi iconiţe şi calendare sfinţite.

“Putem spune că Brâncuşi a eternizat jertfa eroilor care au înfăptuit Unirea cea Mare”
În cuvântul Preacuvioşiei sale, Părintele Stareţ Ioachim Pârvulescu a ţinut să precizeze următoarele: “În Anul Centenarului Marii Uniri, putem spune că Brâncuşi a eternizat jertfa eroilor care au înfăptuit Unirea cea Mare, iar întreaga lui viaţă a fost o continuă suferinţă şi osteneală pentru a da viaţă artei, deci, el a suferit pentru oameni”! Ca un brâncuşiolog în toată regula, stareţul mănăstirii a pornit de la premisa că omul creator, în orice domeniu de activitate, va trebui să urce pe scara valorilor, cu mult sacrificiu, cu smerită umilinţă, pentru că Dumnezeu îl întăreşte pe un asemenea om, iar Brâncuşi este un exemplu în acest sens! În pofida faptului că primele sale creaţii au o nuanţă creştină, exemplu elocvent în acest sens fiind lucrarea «Rugăciunea», unii exegeţi au omis ca să scoată în evidenţă religiozitatea lui Brâncuşi. Cu atât mai mult, a subliniat vorbitorul: “Unii interpretează operele Ansamblului Monumental de la Tg. Jiu într-o manieră laică, strict lumească, uitându-se faptul că Brâncuşi a sculptat şi Iubirea de Dumnezeu, gândind opera sa ca un creştin care a transfigurat anumite tradiţii culturale gorjeneşti şi româneşti într-o manieră liturgică! Orice legături dintre oameni se stabilesc prin cuvânt, prin imagini şi prin pomenire, iar parastasul de astăzi, aşa cum a menţionat Părintele Arhimandrit, este un gând pozitiv către cel pomenit, care întăreşte o legătură cuprinsă într-o «ecuaţie» a Lui Dumnezeu cu marele Brâncuşi! Fără teama de a greşi, putem spune că Brâncuşi a dus tradiţiile româneşti pe culmile cele mai înalte ale Lui Dumnezeu”, a concluzionat Preacuviosul Părinte Stareţ, Ioachim Pârvulescu.

“Iubirea pentru Brâncuşi este cauza pentru care ne-am adunat aici”
Deschizând lista invitaţilor «de marcă», d-l prof. dr. Ion Mocioi a mulţumit Părintelui Stareţ pentru găzduirea acestei manifestări de prestigiu, apreciind implicarea Părintelui Arhimandrit în sprijinirea publicării unei cărţi al cărui autor este chiar d-l Mocioi, şi în care este consemnat patrimoniul brâncuşian în complexitatea sa cuprinzătoare, atrăgând atenţia asupra faptului că Brâncuşi a considerat Biserica noastră ca fiind cea mai puternică instituţie a poporului, care i-a unit pe români în vremurile de grele încercări ale istoriei. Domnul prof. Ştefan Stăiculescu a adresat un apel de a da Slavă Lui Dumnezeu pentru această întâlnire omagială, pentru a păstra cât mai vie memoria lui Brâncuşi! Domnul primar, Cosmin Pigui, a adresat un apel specialiştilor de a ne arăta demni şi capabili să gândim ceea ce ne-a lăsat moştenire marele Brâncuşi prin opera sa. Edilul gazdă al manifestării, d-l primar, Constantin Bobaru, a spus că geniile nu se nasc oriunde, iar Brâncuşi este un model şi un motiv de mândrie pentru noi! Din Judeţul Hunedoara, din partea Cercului: «România – Grădina Maicii Domnului», d-l Mihai Sporiş a ţinut să adauge că “iubirea pentru Brâncuşi este cauza pentru care ne-am adunat aici, în locul pe lângă care au trecut «modulele» Coloanei şi piatra de Bampotoc, pentru că de la noi a venit materia primă a creaţiilor brâncuşiene pe care le avem astăzi la Tg. Jiu” a menţionat domnia sa.

“Spiritul lui Brâncuşi ne adună azi în jurul «Stâlpului lui Dumnezeu», care este Biserica”
Cunoscutul cercetător şi specialist în domeniu, d-l Sorin Lory Buliga şi-a expus ideile sale privitoare la faptul că Brâncuşi a fost sprijinit în activitatea sa şi de către reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, că acest artist al sunetelor şi al «formelor absolute» ne-a demonstrat că impunătoarea «Coloană a Infinitului» este o teofanie, aducând în faţa celor prezenţi chiar şi anumite secvenţe din Spovedania lui Brâncuşi! Domnul Petre Răcănel a ţinut să aprecieze că “spiritul lui Brâncuşi ne adună azi în jurul «Stâlpului lui Dumnezeu», care este Biserica, iar în Anul Centenarului Marii Uniri, să dăm dovada unităţii noastre în jurul Bisericii”, iar cunoscutul şi recunoscutul poet, Nicolae Dragoş a spus la rândul domniei sale: “Brâncuşi a sculptat în ceea ce noi suntem tentaţi să credem că este materie moartă, dar, el a sculptat în materia vie! Arta lui Brâncuşi vine din Duh, de aceea, noi căutăm în ea viaţa şi adevărul! Trebuie să ne apropiem cât mai mult de Brâncuşi, să ne simţim cât mai legaţi de el” a ţinut să concluzioneze vorbitorul. Doamna Angelica Stănciuloiu, Preşedintele Fundaţiei «Brâncuşi» a ţinut să aprecieze că aceste meleaguri ale noastre sunt sacre, pentru că ne ajută să-l iubim şi mai mult pe Brâncuşi!

“De fiecare dată când venim aici, să facem şi o rugăciune pentru unitatea neamului românesc”
Preacucernicul Părinte, Nicolae State-Burluşi a adresat celor prezenţi îndemnul de a-I mulţumi Lui Dumnezeu, “pentru că ne ajută să-l aducem aici, în fiecare an, pe Brâncuşi, ca o dovadă că Biserica este o împăcare a cerului cu pământul, iar, de fiecare dată când venim aici, să facem şi o rugăciune pentru unitatea neamului românesc”, a spus atât de minunat vorbitorul! Domnul prof. univ. dr. Moise Bojincă, Preşedintele Fundaţiei «Casa Brâncuşi-Hobiţa», unul dintre principalii organizatori ai ciclului de manifestări de la Peştişani, de la Mănăstirea Lainici şi de la Bumbeşti Jiu a remarcat faptul că “Spiritul brâncuşian, legat de ideea de unire, ne «hrăneşte» spiritual şi ne conferă un anumit pragmatism al unirii! Perenitatea operei brâncuşiene constă în păstrarea specificităţilor gorjenilor şi ale poporului român”, a concluzionat cu deplină elocinţă domnia sa.
Să menţionăm, în încheiere, că în după-amiaza aceleiaşi zile, la Casa de cultură din Bumbeşti-Jiu au fost vernisate trei expoziţii omagiale care au completat cu strălucire un ciclu de manifestări începute la Peştişani şi încheiate în Defileul Jiului.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here