Pajiştile primăriilor, concesionate pe 10 ani

309

pasuniConform noii legi pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, păşunile deţinute de primării vor trebui concesionate pentru o perioadă de minim zece ani de zile. Legea nr. 214 din 2011 a fost deja promulgată, iar Ministerul Agriculturii elaborează deja Normele metodologice pentru aplicarea ei.

Primăriile din Gorj vor trebui să-şi creeze un serviciu public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat, iar păşunile vor fi concesionate, fie prin licitaţie publică, fie prin atribuire directă, în cazul existenţei unei singure asociaţii de creştere a animalelor. Pajiştile de la nivelul judeţului nostru vor fi exploatate pe baza unor amenajamente pastorale obligatorii, făcute de Ministerul Agriculturii şi plătite de asociaţiile sau crescătorii care folosesc pajiştile. Potrivit lui Ion Popescu, director al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj, la nivelul judeţului Gorj sunt înregistrate 42.186 de hectare de fâneţe de stat şi 90.958 hectare de păşuni naturale. Legislaţia în vigoare prevede că pe baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, consiliile locale vor fi obligate să scoată la licitaţie, până la data de 1 februarie a fiecărui an, concesionarea pajiştilor pentru o perioadă de minim 10 ani şi o încărcătură optimă de animale pe hectar de minim 0,3 UVM/ha. În cazul în care organizaţia sau asociaţia locală a crescătorilor de animale nu asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha de pajişte, suprafaţa prevăzută în contractul de concesiune se diminuează proporţional cu efectivele deţinute, iar în comunele în care există o singură asociaţie locală de creştere a animalelor, aceasta va beneficia de dreptul de concesionare prin atribuire directă. Crescătorii de animale care folosesc pajiştile vor avea obligaţia de a efectua lucrările de întreţinere a acestora, iar aceste lucrări vor fi trecute în contractul de concesiune. Conform legii, se vor aplica sancţiuni dacă se execută următoarele fapte: schimbarea destinaţiei suprafeţei de pajişte în alte categorii de folosinţă fără aprobările legale în vigoare, utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate pentru lucrări privind îmbunătăţirea şi întreţinerea pajiştilor, exploatarea lemnului de pe pajiştile împădurite fără obţinerea studiilor de transformare.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here