Pajiştile din Gorj, în stand-by

223

pajisti-nouPotrivit unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Guvernului, dispoziţiile Legii nr. 214/2011, privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor, vor fi suspendate până la 1 ianuarie 2013, printr-o ordonanţă de urgenţă. Măsura va fi luată datorită crizei economico – financiare care a afectat şi afectează în continuare sectorul agricol.

 

Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor cuprinde prevederi neuniforme, care au condus la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut. O altă justificare a acestei decizii o constituie faptul că în Legea nr. 214/2011 se face vorbire despre concesiunea suprafeţelor de teren ocupate cu pajişti însă, acestea sunt, exclusiv, în domeniul privat al unităţilor administrativ – teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. În acest fel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publică care au ca obiect utilizarea pajiştilor în scopul păşunatului şi creşterii animalelor, în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, prin prevederile din Legea 214/2011 se constată că se instituie obligativitatea ca pajiştile să fie concesionate de către primării numai organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, de pe raza comunelor cu pricina. Astfel, consiliile locale de la nivelul judeţului nostru care au solicitat plăţi directe pentru suprafeţele de pajişti prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nu vor mai fi eligibile pentru plăţi directe în anul 2012. Totodată, există situaţii în care unele consilii locale au solicitat şi plăţi de agromediu şi/sau plăţi pentru zonele defavorizate. În aceste cazuri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va fi nevoită să recupereze plăţile din anii anteriori ca plăţi necuvenite datorită întreruperii angajamentelor asumate. În acest fel, se diminuează gradul de absorbţie a fondurilor europene, această situaţie extraordinară motivând necesitatea urgentă de suspendare a dispoziţiilor Legii nr. 214/2011, în vederea eliminării nepotrivirilor ce conduc la producerea de efecte juridice negative, a evitării blocajului implementării schemelor de plăţi pe suprafaţă, de agromediu sau pentru zonele defavorizate pentru anul în curs.

 

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here