Pachete cu alimente pentru familiile sărace din Rovinari

298

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Consiliul Local Rovinari va acorda, ca în fiecare an, pachete cu produse alimentare pentru persoanele cu venituri mici de pe raza localităţii. Anul trecut 3200 de persoane din localitate au primit tichete sociale de sărbători.

Înscrierile pentru ca cetăţenii din Rovinari să intre în posesia acestor pachete au început din data de 11 noiembrie, documentele depunându-se la Cantina de Ajutor Social din localitate. Beneficiarii vor primi un bon de ordine pe care îl vor prezenta la ridicarea tichetelor în data menţionată pe acesta. Pentru acordarea pachetelor, solicitanţii vor completa formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială şi vor depune actele doveditoare, după cum urmează: copii B.I./C.I., carte provizorie de identitate, ale tuturor membrilor familiei peste 14 ani; copii după certificatele de naştere ale tuturor membrilor familiei până la 14 ani; copii după certificatul de căsătorie, certificatul de deces, unde este cazul. De asemenea acte doveditoare de venituri: adeverinţe de salariat (cu salariul net aferent lunii anterioare), copii cupoane pensie, copii cupoane alocaţii de stat sau extras de cont, copii mandate poştale, dispoziţie de şomaj, alte acte doveditoare a veniturilor, după caz. Totodată, adeverinţe de elev (cursuri zi) sau student (cursuri zi) pentru persoanele peste 18 ani care frecventează o formă de învăţământ; adeverinţă eliberată de Biroul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Rovinari, dar şi acte privind locuinţa: contract de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat, alte documente care să ateste forma de deţinere sau utilizare a locuinţei. Cei care locuiesc la Vîrţ, copie după actul de proprietate.
Procedura de acordare a tichetelor sociale se realizează prin însumarea veniturilor familiei şi împărţirea la numărul total al membrilor familiei. Beneficiază de tichete persoanele singure sau familiile al căror venit rezultat se situează până la 750 lei/membru. Persoanele singure vor primi 1 pachet; familiile compuse din 2 – 6 membrii, 2 pachete; familiile compuse din minim 7 membrii, 3 pachete.
Programul de înscriere pentru a intra în posesia acestor pachete este de luni până vineri între orele 10:00 – 15:30.
A.B.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here