Opt posturi vacante, la Spitalul Orăşenesc Novaci

540

Spitalul Orăşenesc Novaci din judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: două posturi de infirmiere CPU; un post infirmieră Secţia Chirurgie generală; două posturi infirmiere debutante Compartiment Neurologie; un post îngrijitoare curăţenie Dispensar TBC; două posturi spălătorese – spălătorie.

Pe lângă Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, respectiv: infirmiere debutante în cadrul Compartimentului Neurologie, postul de îngrijitoare curăţenie din cadrul Dispensarului TBC şi 2 posturi spălătorese, Spălătorie: nivel de studii – şcoală generală; act doveditor de absolvire a studiilor; vechime nu este cazul; infirmiere CPU şi Secţia Chirurgie generală: şcoala generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Generalişti, Moaşe şi Asistenţi Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – direcţia generală resurse umane şi certificare; 6 luni vechime.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 decembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 17 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 21 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, Str. Gruiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/466.482, interior 112.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here