Opt posturi de asistent medical, vacante la Spitalul Novaci

581

Spitalul Orăşenesc Novaci organizează, în conformitate cu prevederile H.G.R. 286/2011, cu modificările şi completările  ulterioare  şi a Dispoziţiei nr. 495/18.09.2015 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor emis de Primarul Oraşului Novaci, concurs sau examen  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a opt posturi vacante de asistent medical. Înscrierile se fac până pe data de 3 martie.

Posturile scoase la concurs de către Spitalul Orăşenesc Novaci sunt: un post asistent medical, Secţia Medicină internă; un post asistent medical pr., Comp. ORL; două posturi asistent medical, Comp. RMFB; un post asistent medical, Cabinet Ambulatoriu Integrat Medicină Internă; un post asistent medical, Cabinet Ambulatoriu Integrat Chirurgie generală; un post asistent medical, Cabinet Ambulatoriu Integrat Oftalmologie; un post asistent medical, Cabinet Ambulatoriu Integrat RMFB.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: – pentru postul de asistent medical pr Comp. ORL: a) diplomă de licenţa în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/ diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; b)examen pentru obţinerea gradului de principal specialitatea medicală, generală; c) minim 5 ani vechime ca asistent medical; – pentru posturile asistent medical Secţia Medicină Internă, două posturi asistenţi medicali, Comp. RMFB, asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Medicină Internă, asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Chirurgie generală, asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Oftalmologie şi asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Oftalmologie: a) diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/ diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii; b) minim 6 luni vechime în specialitate, c) participă la concurs pentru posturile de asistenţi medicali în specialitatea medicală şi generalişti;

Calendarul concursului de angajare
Concursul pentru ocuparea celor opt posturi vacante la Spitalul Novaci constă în trei etape succesive, după cum urmează: pentru postul de asistent medical, Secţia Medicină Internă şi postul asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Medicină Internă a) selecţia dosarelor de înscriere – 07.03.2017, ora 15,00; b) proba scrisă în data de 15.03.2017, ora 10,00; c) interviul în data de 21.03.2017, ora 10.00; pentru posturile – doi asistenţi medicali Comp. RMFB şi asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat RMFB: a) selecţia dosarelor de înscriere – 07.03.2017, ora 15,00; b) proba scrisă în data de 16.03.2017, ora 10,00; c) interviul în data de : 22.03.2017, ora 10,00; pentru postul de asistent medical pr. Comp. ORL, postul de asistent medical Cabinet Ambulatoriu Integrat Chirurgie generală şi postul de asistent medical Cabinet ambulatoriu Integrat Oftalmologie: a) selecţia dosarelor de înscriere; 07.03.2017, ora 15.00; b) proba scrisă în data de: 20.03.2017, ora 10,00; c) interviul în data de: 24.03.2017, ora 10.00.Locul de desfăşurare a concursului (proba scrisă şi interviu) este la sediul unităţii, sala de şedintă. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 03.03.2017, ora 15.00. Secretarul comisiei de concurs este Florea Mirela, aceasta putând fi contactată la tel. 0253466482, int 112.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here