Opoziţia are un membru în comisia stabilită de CJ pentru concursul de la ORL

316

Consilierii judeţeni au stabilit prin vot, miercuri, în cadrul ședinței extraordinare a CJ Gorj,  ca un liberal să facă parte din comisia de examinare în vederea susţinerii examenului de ocupare a funcţiei de medic şef la secţia ORL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu. Astfel, liberalul Marcel Iacobescu va face parte din comisia Consiliului Judeţean Gorj.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a scos la concurs postul de medic şef Secţie ORL. În urma publicării anunțului, în perioada stabilită pentru depunerea dosarelor, a fost depus un singur dosar, probele examenului urmând a se desfășura până la data de 26.01.2017. Componența comisiilor de examinare, modalitatea de aprobare a acestora și procedura de soluționare a contestațiilor sunt reglementate de dispozițiile art. 8, art. 18 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătăţii publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: Art. 18. – (1) Pentru proba interviu – susţinerea proiectului de management care să permită evaluarea capacităţii manageriale a candidatului, comisia de examinare va fi formată din comitetul director al unităţii sanitare publice. (2) Pentru proba scrisă, clinică sau practică, componenţa comisiilor de examinare pentru medici se stabileşte după cum urmează: preşedinte va fi directorul medical al unităţii sanitare publice; membri vor fi: un cadru didactic de predare din disciplina de profil, pentru secţiile clinice, sau medic primar în specialitatea respectivă, pentru cele neclinice; un medic primar/specialist din unitatea sanitară publică respectivă; un medic primar din specialitatea respectivă, desemnat de colegiul medicilor la nivelul colegiului teritorial …; reprezentantul autorităţii în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică; secretar va fi un medic. Art. 19. – Componenţa comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică, la propunerea acesteia. Art. 8. – (2) După afişarea rezultatelor, candidaţii pot depune contestaţii în scris la sediul comisiei de examinare, în termen de 24 de ore, iar răspunsul se va afişa de către aceasta în termen de 24 de ore de la depunerea contestaţiei. Consiliul Județean Gorj a aprobat componența comisiilor de examinare pentru cele două probe, potrivit propunerilor transmise de unitatea sanitară publică, precum și a desemnat un reprezentant al autorității în cadrul comisiei de examinare la proba scrisă, clinică sau practică. Fiind făcute două propuneri pentru membrul ce urma să facă parte din comisie, din partea CJ, s-a supus la vot, 27 de consilieri votând pentru liberalul Marcel Iacobescu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here