Operatorii economici pot transmite solicitări de școlarizare pentru învățământul dual și profesional până pe 13 noiembrie

484

Operatorii economici interesați au termen până pe 13 noiembrie pentru a transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2021-2022. Solicitările se transmit la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în cazul învățământului dual, respectiv la unitățile de învățământ profesional și tehnic sau la inspectoratele școlare județene, pentru învățământul profesional.

Potrivit OMEC nr. 5578/2020 privind Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, solicitările de școlarizare în învățământ vor fi transmise de către operatorii economici la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin e-mail, la adresa registratura.cndipt@gmail.com, până la data de 13 noiembrie. Până la data de 20 noiembrie, CNDIPT va centraliza aceste solicitări și le va transmite către inspectoratele şcolare şi unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a solicitat şcolarizarea, urmând ca până pe 27 noiembrie inspectoratele școlare să analizeze împreună cu unităţile de învăţământ solicitările operatorilor economici și să transmită la CNDIPT situaţia cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări. Situația cu locuri propuse pentru învățământul dual va fi definitivată până la 4 decembrie 2020. În ceea ce privește solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, acestea pot fi înaintate de către operatorii economici la unitățile de învăţământ profesional şi tehnic sau la inspectoratele şcolare, tot până la data de 13 noiembrie. Unitățile de învățământ vor înainta, până pe 20 noiembrie, la inspectoratele școlare, situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022. În conformitate cu art. 8 din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.033/2016, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ au obligaţia să anexeze la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice. Inspectoratele școlare vor centraliza apoi situațiile transmise de unitățile de învățământ și vor transmite la CNDIPT situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional (până la 27 noiembrie 2020). Această situație va fi definitivată tot până pe 4 decembrie. Proiectele cifrei de școlarizare la învățământul dual, respectiv învățământul profesional, vor fi analizate și avizate în perioada 7 – 11 decembrie. Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare pentru învăţământul dual vor avea termen până la data de 15 ianuarie 2021 pentru a încheia contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ. În lipsa acestor contracte, cifrele de școlarizare pentru învățământul dual avizate în luna decembrie nu vor fi incluse în proiectul planului de școlarizare. Aceeaşi condiţionare se aplică şi în ceea ce priveşte existenţa contractelor-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here