Omagiu

423

Pe care cu plăcere îl dedic celor dragi care ne-au instruit şi educat să devenim învăţători
După 61 ani de la absolvire
Scriu astăzi cu mândrie
Celor care ne-au ţinut lecţii la şcoală
Ca să devenim învăţători de fală.
Domnul director C. Cârstoiu cel mai de temut
Pe toţi predând gramatica şi literatura ca să ştim
Corect să scriem şi să vorbim.
De domnul diriginte şi profesor Victor Andriţoiu spun
Că la ore din literatură ne asculta
Dar nu neglija nici gramatica.
Domnul Panaitiu profesor director, fost şi primar
Făcea la lecţii lectura mai rar
Cu blândeţe dânsul ştia să ne spună
Să nu neglijăm gramatica ce este foarte bună.
Domnul profesor cât se arăta de breaz şi viteaz Breazu
Dar spor la lecţii nu prea avea
Doar cu cei care aveau medii mai lucra.
Domnul profesor Victor Daimaca astronomul
La tablă când ne scotea zicea arătând cu degetul omul
Şi întotdeuna când ne asculta
Numai la ochelari avea un ochi cu care vedea
Domnul profesor Arjoca distins biolog
L-am avut şi un bun pedagog
Din clasă dânsul vroia să pleci
Cu ce ne-a predat să ştim pe veci
Deoarece cum pomul e cunoscut după roade
Aşa şi omul e cunoscut după fapte.
Cu omenia şi priceperea ne-a pus pe fir
Distinsul profesor de pedagogie Ion Dragomir
La lecţiile pe care le preda la pedagogie
Sădea şi în noi bucurie şi omenie.
Iar diriginte clasei o perioadă Victor Furtunescu cel sfătos
Cu glasul dânsului domol şi frumos
Ne ademenea cu sfaturi foarte bune
Să ajungem în localitate şi la şcoală dascăli de renume
Iar la istorie am avut pe domnul Modoran istoric bun
La care în subiectul la teză puteai scrie orice
Dar foarte mult numai să fie.
La teza la chimie domnul profesor Galaci ne aducea
O notă mare scrisă cât era foaia
Dar în rubrica din catalog
Era un doi sau trei întreg.
Domnul profesor Catana care scria formule
Nu ne ademenea cu expresii bune
Şi atunci când ne dojenea
Numai prostănac ne zicea.
Domnul profesor Ion Vâlcu un dascăl talentat
Numai lucruri bune ne-a învăţat
Ne spunea că orice meserie
Se vede în gospodărie
Doamna profesoară Atena care era de statură mică
Dacă o rugam să nu ne asculte
Ne înţelegea, dar cu ofuri multe
De domnul profesor de geografie Raita îmi amintesc
Cum ne da globul pământesc să-l învârtim şi să-l sucim
Şi ce ne-a predat la lecţii vroia corect să ştim.
Iar la muzică vocală şi vioară domnul Paralescu nervos
Vioara dacă nu se acorda cu arcuşul în cap ne da.
La educaţie fizică şi sport pe domnii Pecingină şi Popescu
Doi dascăli consacraţi de la care numai bine am învăţat
Directorul şcolii Ilarie Popescu ne-a învăţat ce e firescul
În ocrotirea sănătăţii, să parcurgem drumul lung al vieţii.
Bazil Munteanu, profesor de desen, punea în faţă un model
Şi ne ajuta cu îndrumări să executăm bine lucrări.
La practică în dăscălie ne-au îndrumat Lupu Vasile şi Petcu Vasile
Ne-au îndrumat cu sfaturi bune, să devenim dascăli de renume
Pedagogi la şcoala noastră au fost
Paicu din Brădiceni şi Nanu din Budieni
Toţi ne-au îndrumat cu răbdare şi fală
Ca să avem o bună comportare
Pentru părinţi, sătenii satului şi şcoală
La toţi mereu să fim de fală.
Omagiu
Pe care îl dedic foştilor directori ai Şcolii Pedagogice pentru Învăţători între anii 1949-1953 când am fost elev
Patru ani la Şcoala Pedagogică am învăţat
Patru directori la conducere s-au perindat
Şi fiecare în felul său, ne-au spus ce e bine şi ce e rău
Acum despre dânşii vorbesc şi cu  domnul Panaitiu încep.
Un director fost primar în Tg Jiu, documentat şi devotat
De la dânsul la limba română, gramatica am învăţat
A urmat după dânsul director procurorul Pănoiu
Căruia îi plăcea curăţenia, ura murdăria şi gunoiul
Şi într-o zi cu omul de servici în dormitoare a intrat
Iar valizele elevilor găsite pe sub pat
Omul de servici de la etaj pe fereastră le-a aruncat
Puţină vreme venit din Rusia unde a fost prizonier
Învăţătorul Gruiescu care de secretara şcolii Popa s-a îndrăgostit
Şi cu dânsa la Turnu Severin au plecat
Secretara Popa de bărbat a divorţat şi cu Gruiescu s-a cununat.
A urmat director Cornel Cârstoiu care exigent s-a remarcat
Şi pe copiii de politicieni şi chiaburi i-a exmatriculat
Printre care şi eu m-am numărat.
În 1955 Şcoala Pedagogică s-a desfiinţat
Şi elevii şcolii cursurile la Craiova au urmat.
Acum fosta Şcoală Pedagogică e un Colegiu care are la conducere pe domnul profesor doctor Gheorghe Gorun, un iscusit dascăl şi gospodar foarte bun.
Iar promoţia clasei mele are iniţiatorul profesor Ghiţă Câlniceanu, cu care am hotărât să ne revedem în fiecare an în ultima sâmbătă din luna mai şi la fiecare revedere am fost bine primiţi şi omeniţi de domnul director Gorun.
Înv. Pensionar Sandu Ciolacu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here