Omagiu unui dascăl

298

Recent a ieșit de sub tiparul Tipografiei „PIM” din Iași, a treia carte scrisă anul acesta de harnicul și talentatul scriitor gorjean Florian Văideianu, membru al Biroului Executiv al Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Ea se intitulează simplu „Dascălul Nicolae Slivilescu”, iar lansarea se va face la data de 8 decembrie 2018 la Casa de Cultură „George Coșbuc” din orașul Tismana, județul Gorj.
„În lumea satului românesc se păstrează, în mentalul colectiv, numele și exemplul de viață ale învățătorului și preotului, doi iluminatori permanenți ai poporului nostru. Nici după mult timp ei nu sunt uitați. Când învățăceii lor le dedică omagii scrise, amintirea lor dăinuie peste trecerea timpului. Această carte este dedicată celui ce a fost dascălul scriitorului Florian Văideianu, învinge cu adevărat timpul și-l „nemurește” pe învățătorul său, Nicolae Slivilescu (1913-1986).
Viața distinsului dascăl din Tismana (județul Gorj) este descrisă în această carte și urmărită îndeaproape folosind toate documentele descoperite la familia urmașilor lui sau în arhivele oficiale, încărcată cu sentimentele de respect și admirație ale unui elev silitor, care nu l-a uitat niciodată.
Cercetarea aprofundată a izvoarelor folosite privind viața și activitatea lui Nicolae Slivilescu îl înfățișează pe învățător ca pe un personaj deosebit, care a înfruntat rigorile timpului și societățile zbuciumate de marile evenimente ale secolului trecut, când cele două războaie mondiale și alte fapte au făcut nesigure clipele vieții celor mai mulți oameni ai unui asemenea veac. Ca prin minune, Nicolae Slivilescu a supraviețuit cataclismului mondial din 1940-1945, ca un adevărat erou rămas în viață după participarea la lupte grele și pe un front întins și necruțător.
Activitatea de dascăl la catedră a lui Nicolae Slivilescu a fost îngreunată de schimbarea continuă a locului de muncă, la diverse școli din țară, până la fixarea sa la catedră în comuna natală, dar a învins greutățile, oricare au fost ele.
Cât privește continua sa calificare dedicată tineretului din școli, dascălul s-a întrecut pe sine și a obținut, treptat, toate gradele didactice, dovadă fiind practicarea unui învățământ de calitate și a unei preocupări continue pentru educația copiilor de țărani din școlile unde a funcționat câteva decenii din secolul XX.
Interesul dascălului Nicolae Slivilescu pentru a avea o familie model a fost observat tot timpul de concetățenii săi, precum și de fostul său elev, autorul cărții ce i-o dedică în semn de admirație și mulțumire.
Portretul complex al dascălului Nicolae Slivilescu din Tismana este creat de scriitor ca un model de celebrare a înaintașilor noștri preocupați de cultivarea tineretului în o carte dedicată, totodată, sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a românilor din 1918, ,,România 100”.
Creația ,,Dascălul Nicolae Slivilescu” este, desigur, și un îndemn pentru alți cărturari, de a scrie cât mai multe lucrări dedicate iluștrilor noștri înaintași, care și-au dedicat viața și activitatea făuririi unei Românii a progresului și educării generațiilor de tineri ce își iubesc patria și oamenii ei.
Bine structurată științific, cartea tismăneanului Florian Văideianu este un document necesar și competent pentru reliefarea unei ilustre personalități a învățământului românesc. Îl felicităm pe autor pentru monografia dedicată dascălului său de neuitat.” – a precizat prof. univ. dr. Ion Mocioi în postfața lucrării.
Vă prezint și argumentul autorului pentru realizarea acestei lucrări:
„Există cel puțin două motive pentru care a apărut această carte. Primul, și cel mai important, este OMUL Nicolae Slivilescu, dascălul, militarul, gospodarul, cel ce întreaga viață și-a închinat-o împărtășirii științei de carte copiilor, la școală, țării, pe câmpul de luptă, și pământului, de care s-a ocupat, pentru întreținerea familiei, fiind totodată un exemplu pentru comunitate.
Cel de al doilea motiv este unul subiectiv, emoțional, faptul că mi-a fost dascăl, m-a inițiat în tainele alfabetului. Sever, luptător pentru propășirea neamului românesc, și-a adus o contribuție deosebită în activitatea desfășurată la catedră. Niciodată nu-i voi putea mulțumi suficient domnului învățător! Despre viața sa zbuciumată, am aflat, din păcate, destul de târziu.
Documentele, fotografiile și informațiile au venit din partea nepoților săi: dr. ing. Cătălin Peptan, ing. Marian Slivilescu, actualul primar al orașului Tismana, și ec. Laurențiu Ionuț Slivilescu, cărora le mulțumesc pentru ajutorul dat!”
Cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la moartea distinsului dascăl și a lansării acestei cărții biografice Biroul Executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Gorj (A.N.C.E. „R.M.” Gorj), persoană juridică de utilitate publică care dorește să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroii și martirii neamului românesc, care s-au remarcat pentru afirmarea poporului român ori s-au jertfit pentru neam și țară a trimis Primăriei și Consiliului Local al Orașului Tismana propunerea de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare Post Mortem” dascălului Nicolae Slivilescu, la data de 8 decembrie 2018.
Lt. col. (r.) Gheorghe BUŞE, secretar executiv al A.N.C.E. „R.M.” Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here