Oltenia istorică l-a cinstit pe istoricul Dinică Ciobotea la împlinirea a 70 de ani de viață

415

În incinta Universității din Craiova, în prezența unui numeros public iubitor de istorie (academicieni, prelați, cercetători, arhiviști, muzeografi, scriitori, ofițeri, profesori, studenți etc.), joi, 27 aprilie 2017, a fost lansat volumul omagial dedicat istoricului craiovean Dinică Ciobotea. Volumul alcătuit, coordonat și îngrijit prin strădania domnilor Constanțiu Dinulescu și Eugen Petrescu, a apărut la prestigioasa editură ,,Universitaria” din Craiova, sub egida unor prestigioase instituții de cultură (Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S.Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, Societatea de Științe Istorice, Filiala Dolj, Centrul de Cercetări Istorice ,,Pr.Dumitru Bălașa”Râmnicu-Vâlcea al Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”). La realizarea ineditei lucrări și-au adus contribuția 80 de autori. La fericitul eveniment au participat istorici și oameni de cultură din toată Oltenia și nu numai. Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj, a fost reprezentată de președintele ei, prof.dr.Gheorghe Nichifor, prof.dr.Dumitru Cauc și muzeograful dr.Dumitru-Valentin Pătrașcu, care au făcut referințe și aprecieri despre viața și activitatea istoricului craiovean. Fiecare dintre cei menționați au adus cuvenitul mesaj de bucurie și recunoștință pentru sărbătorit. Unul dintre aceste cuvinte de omagiere a fost cel prezentat de prof.dr.Dumitru Cauc. Laudatio pentru profesorul univ.dr.Dinică Ciobotea: Sunt onorat să fiu invitat la lansarea volumului omagial dedicat prof.univ.dr.Dinică Ciobotea, la împlinirea a 70 de ani de viață. Ab initio, aș dori să aduc cuviosul respect mentorilor acestui demers cultural și de recunoștință, domnilor Constanțiu Dinulescu și Petrescu Eugen. Acest volum omagial este ireproșabil ca format, aspect și conținut, cei care s-au ocupat de acesta meritând aprecierea ,,Magna cum laudae”. Dacă muza Clio ne-a fericit cu darurile sale, se cuvine așadar să o onorăm, onorându-i pe cei care îi stau în grații.Și azi, aici, noi cei care suntem privilegiați a lua parte la un asemenea eveniment, dar și mulți alții, care din vari motive sunt aici doar cu sufletul alături de OMUL care ne-a dat acest fericit prilej, cu toții putem spune: Ecce homo! Da. Iată OMUL pe care azi încercăm să ni-l facem mai întâi cunoscut nouă.Iar prin lansarea acestui volum omagial și prin discursurile dumneavoastră sincere îl vom face și mai cunsocut publicului larg iubitor de istorie și cultură. Am să continui spunând că în omul și prof.univ.dr.Dinică Ciobotea se regăsesc homo ludens (omul care a intrat conștient în jocul vieții și l-a jucat bine, după regulile acestuia), homo faber (adică omul meseriaș, meșteșugar, făurar, care-și știe bine profesia și o face cu dăruire), homo reliogiosus (omul care știe că Dumnezeu i-a dat cuvenitele daruri, iar el le sporește prin voință și trudă) și homo sapiens(omul rațional, care știe care-i este cu adevărat menirea). Aș dori să vorbesc mai întâi în fața unei asemenea asistențe despre spiritul profund științific ce-l caracterizează pe istoricul Dinică Ciobotea. Ne este cunoscută dimensiunea de homo ludens a marilor personalități culturale și științifice ale lumii. Aidoma spiritului castalian(a se vedea ,,Jocul cu mărgele de sticlă” al cunoscutului scriitor german HermannHesse), istoricul Dinică Ciobotea s-a ridicat la nivelul magistrului jocului, acesta putând fi profesorul său de la universitate, academicianul Dinu C.Giurescu, sau marii săi înaintași: Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti sau regretatul istoric craiovean Ion Donat. După ce prin osteneli heracliene a ajuns în sfera elitismului, istoricul Dinică Ciobotea, devenit acum magister ludi, a atras în jurul său alți doritori să cunoască spiritul înalt. Dar, dincolo de spiritul castalian, de profunzimea demersului științific, prof.univ.dr.Dinică Ciobotea are ceva în plus-omenitatea profundă. Dinică Ciobotea este deschis la dialog, receptiv la adevăr, admirativ cu magistrul, admirativ cu discipolul, altruist, cu exercițiul recunoașterii valorilor. Istoricul Dinică Ciobotea are dimensiunea unui homo faber. Această urbe de pe Jiul de jos și întreaga Oltenie istorică, aș spune frumoasa Oltenie istorică, noi cei vrăjiți de muza Clio, trebuie să fim mândri că îl avem în mijlocul nostru pe cel mai mare istoric al Olteniei. Așa cum întotdeauna istoria dacilor va fi legată de numele marilor istorici clujeni, Constantin și Hadrian Daicoviciu, studierea microzonelor istorice din Oltenia și moșnenia vor fi asociatecu numele domnului profesor univ.dr.Dinică Ciobotea. Excelența voastră, domnule profesor, puteți fi mândru, noi cu siguranță suntem căci v-ați înscris pe o axă a nestematelor în acest studiu ce pornește de la Nicolae Bălcescu, Radu Rosetti, Petre Poni, Nicolae Iorga,Constantin Giurescu, Henri Stahl, dumneavoastră reușind în domeniul moșneniei să elucidați cvasitotalitatea problematicii.
Istoricul Dinică Ciobotea este mult mai mult decât atât. Zecile de lucrări de istorie, unele dintre ele în colaborare cu alți mari oameni de cultură ai Oltenei, precum și sutele de studii au surprins istoria în toate aspectele sale (arheologie, numismatică, heraldică, viață socială și economică, marile evenimente ale istoriei naționale, istoria așezămintelor de cult etc.). Iar articolele domniei sale referitoare la ,,Ideea de Europă” și ,,Ideea de istorieadevărată” îi arată preocuparea pentru filozofia istoriei. Profesorul univ.dr.Dinică Ciobotea, omul Dinică Ciobotea este un homo religiosus. O atestă grija față de familie și față de cei din jur, viața sa de zi cu zi plină de iubire, recunoscător mereu lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Am să relev în finalul acestor sincere gânduri ceva din latura de homo sapiens a domnului Ciobotea. E vorba despre iubirea domniei sale față de semeni. Ea nu aparține cum s-ar putea crede doar lui homo religiosus, ea îl definește pe homo sapiens, pe omul cu adevărat rațional, care știe că el va continua să existe prin ceea ce lasă moștenire posterității. Iar omul și istoricul Dinică Ciobotea a știut să lase lumina să se reverse și asupra discipolilor și să înflorească în cugetele și inimile acestora, pe care i-a încurajat, i-a ajutat, i-a promovat, neconsiderându-se niciodată un spirit de neatins, el fiind de fapt un primus interpares.Am experimentat această latură a domniei sale și îi voi fi etern și profund îndatorat. Onorată asistență, istoricul Dinică Ciobotea, sărbătoritul nostru de azi, a învățat bine istoria, știe istoria adevărată, muza Clio răsfățându-l cu darurile sale. A arat bine acest ogor, l-a semănat cu cea mai bună sămânță, a încolțit-o cu sudoarea muncii și a minții sale, a îngrijit-o cu iubirea sa, iar rodul fu bogat! El, omul Dinică Ciobotea, a înțeles legitatea istorică, contradictoriul studiului istoric, a privit prezentul și propria viață ca pe o realitate istorică. A răit așadar momentul istoric așa cum trebuie, intrând în galeria oamenilor cu adevărat mari.
Onorată asistență, Ecce magnus homo Dinică Ciobotea!
Domnule profesor, vă urăm ani mulți ani cu sănătate, putere de muncă, credință, speranță și aceeași iubire față de oameni!
Excelsior, magister Dinică Ciobotea!
Prof. dr. Dumitru Cauc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here