Olimpia Bratu, membru în Biroul Executiv al ANBPR

329

Începând de luna aceasta, Gorjul are un reprezentant în structura de conducere a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Este vorba de Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Județene “Christian Tell”.

În urma Alegerilor Generale organizate în cadrul Conferinţei Naţionale a ANBPR de la Iaşi în data de 06 octombrie 2016, Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” a fost aleasă în funcția de membru al Biroului Executiv al ANBPR. Din structura de conducere a Asociației mai fac parte: Sorina Stanca (Preşedinte), Bogdan Ghiurco (Prim-vicepreşedinte), Ruxandra Nazare (Vicepreşedinte), Liviu-Iulian Dediu (Vicepreşedinte), Dragoş-Adrian Neagu, Sorin Burlacu, Gelu-Voicu Bichineţ, Florica Pop, Lucian Dindirică și Crina Ifrim. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate, capabilă să acţioneze ca for de dezbateri profesionale prin care să susţină evoluţia profesiei şi ca structură de reprezentare în relaţia cu factorii de decizie. Asociaţia numără peste 3000 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la înfiinţare. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgera noilor etape de evoluţie, având ca scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală a Asociaţiei, Consiliul de Conducere al Asociaţiei și Biroul Executiv al Asociaţiei. Potrivit statutului Asociației, Biroul Executiv asigură conducerea operativă curentă a acesteia, având următoarele atribuții: întocmeşte raportul de activitate al Asociaţiei, planul anual de activitate, stabileşte ordinea de zi şi data adunărilor generale; analizează periodic stadiul îndeplinirii activităţilor propuse prin hotărârile şi planurile de măsuri proprii, ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei sau ale Adunărilor Generale ale Asociaţiei; stabileşte cuantumul cotizaţiei; desemnează comisiile de specialitate pe domenii, coordonează şi verifică activitatea acestora; propune și aprobă orice modificări privind sediul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale; aprobă, după caz, angajarea, de către Preşedintele Asociaţiei, de personal salariat pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, precum director executiv, coordonator de programe şi alte categorii de personal.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here