OJFIR Gorj: Se primesc cereri de finanţare a proiectelor de marketing agricol!

305

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), prin Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Gorj, primeşte, din 1 august, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole.
“În perioada 1 august ora 9.00 – 31 octombrie ora 16.00, solicitanţii de fonduri europene nerambursabile au la dispoziţie 70 de milioane euro pentru proiecte care se încadrează în aria de finanţare a Schemei GBER (General Block Exemption Regulation – regulamentul general de exceptare pe categorii) aferente Submăsurii 4.2 – Sprijin pentru procesarea produselor agricole”, se arată într-un comunicat transmis de AFIR. Această schemă este singura formă de sprijin din PNDR care oferă finanţare pentru prelucrarea produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole, adică produse cu valoare adăugată necesare dezvoltării strategice a sectorului agricol şi alimentar.
Un proiect poate prevedea investiţii în mai multe puncte de lucru, cu condiţia ca acestea să fie situate în cadrul aceleiaşi regiuni. Solicitanţii eligibili pentru finanţare prin schema GBER sunt întreprinderile care realizează în mediul urban sau rural investiţii iniţiale pentru procesarea şi marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile prevăzute în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului. Activităţile eligibile pe această linie de finanţare din domeniul industriei alimentare cuprind, între altele, fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon, fabricarea produselor lactate, fabricarea îngheţatei şi a altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul, fabricarea băuturilor ca de exemplu fabricarea berii artizanale.
Depunerea proiectelor se va realiza on-line prin intermediul modului de pe portalul AFIR, www.afir.info. Pragul minim este de 15 puncte, iar pragurile de calitate sunt de 45 de puncte pentru luna august, 30 de puncte pentru luna septembrie şi 15 puncte pentru luna octombrie. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea “Investiţii PNDR”, în pagina dedicată respectivei submăsuri. Potrivit AFIR, cu fondurile obţinute prin GBER întreprinderile pot realiza produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun. Ajutorul de stat acordat prin PNDR 2014-2020 în baza GBER (General Block Exemption Regulation – Regulamentului general de exceptare pe categorii) are ca scop îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii.

Maxim 2,5 milioane euro/proiect
Alocarea pentru sesiunea 2017 în valoare de 70 de milioane de euro este împărţită astfel: 49 de milioane euro pentru dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi comercializare a unor produse agricole şi 21 de milioane euro pentru crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole. Intensitatea sprijinului este de până la 1 milion euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat. Pentru alte întreprinderi, pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat, valoarea sprijinului este de 1,5 milioane euro/proiect.
Pentru forme asociative, precum şi pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), valoarea sprijinului se ridică la 2,5 milioane euro/proiect.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here