Oficiul Judeţean de Cadastru continuă angajările

325

Dacă zilele trecute relatam faptul că Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concursuri pentru recrutarea de asistenţi registratori, noi examene vor fi demarate pentru cooptarea de noi angajaţi, patru alte posturi fiind acum declarate vacante. Este vorba de două posturi de referent, treapta IA, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, precum şi de consilier cadastru gradul IA şi gradul II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de referent IA sunt: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 6,6 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor în vederea ocupării acestor două posturi este 14 martie, ora 16.00. proba scrisă a examenului va avea loc pe 22 martie, de la ora 10.00, iar interviurile se vor susţine pe 28 martie, de la aceeaşi oră.
Totodată, pentru posturile de consilier cadastru, se cer studii universitare de licenţă specializarea Cadastru, Geodezie, Topografie, Măsurători terestre, bune cunoştinţe de operare pe calculator şi o vechime de minimum 6,6 ani pentru funcţia de consilier gradul IA, respectiv 3,6 ani pentru consilier gradul II. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 martie, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 23 martie – proba scrisă; 29 martie 2016 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here