Odată cu apropierea noului sezon – Prevenirea urgenţelor specifice sezonului rece – pe agenda de lucru a SVSU Târgu-Jiu

300

Specialiştii atestaţi în prevenire, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) al municipiului Tg Jiu, s-au reunit recent la sala de consiliu a primăriei în cadrul şedinţei periodice de pregătire- documentare.

În cadrul acesteia au fost stabilite noile echipe, competenţele pe teritoriul municipiului Tg-Jiu precum şi al localităţilor componente cu accent pe gospodăriile cetăţenilor, unităţile şcolare şi nu în ultimul rând la sediile unde urmează să fie amplasate secţii de votare pentru prevenirea incendiilor cauzate de neglijenţa în folosirea focului deschis, a improvizaţiilor electrice şi din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă odată cu intrarea în sezonul rece 2014-2015. Pentru aceasta, specialiştilor în prevenire din domeniul situaţiilor de urgenţă li s-au înmânat mai multe pliante conţinând măsuri specifice sezonului rece editate de ISU Gorj şi SVSU Tg-Jiu şi câte un caiet folosit pentru activităţile de control specifice la gospodăriile cetăţenilor din zonele unde activează, precum şi pentru unităţi de învăţământ, locaşuri de cult, spaţii comerciale şi nu în ultimul rând agenţi economici din zonele de activitate. Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de specialitate execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabileşte măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului.
2Cine sunt aceşti specialişti în prevenire din cadrul SVSU şi ce acte normative reglementează existenţa şi pregătirea lor – vor întreba poate cititorii noştrii? Iată câteva precizări legate de existenţa şi activitatea acestora. Monitorul Oficial al României nr 391 din 23 mai 2008 publica Ordinul MIRA nr 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU stabilind şi câteva aspecte specifice:
-Organizarea pregătirii specifice revine ISU judeţene iar programele de pregătire se desfăşoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.
-Pregătirea specialiştilor în prevenire se desfăşoară atât teoretic cât şi practic, la terminare, absolvenţii primind un document care le atestă stagiul.
-Cei în drept pot organiza ori desfăşura şi alte forme de pregătire vizând normele specifice PSI ori conştentizarea populaţiei asupra pericolelor generate de neglijenţe ce pot degenera în incendii ori alte evenimente.
Mai multe promoţii de specialişti în prevenire ce activează astăzi în cadrul SVSU Tg-Jiu şi altor servicii similare din localităţile gorjene au fost instruiţi în perioada 2008-2014 prin Centrul de Pregătire al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Lt. col. Dumitru Petrescu» Gorj cu sediul în localitatea componentă Bârseşti.
Se cuvine să menţionăm în acest context şi eforturile SC Hidropromed din Tg-Jiu ce organizează pentru cei interesaţi atât cursuri de iniţiere ori perfecţionare în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor cât şi redactări ale diverselor documente cu tematică PSI-SU. Dispunând de personal atestat, societatea în cauză poate oferi o gamă de activităţi pe palierul documentelor specifice de prevenire SU şi nu în ultimul rând de organizare a apărării împotriva incendiilor la diverse obiective.
4La şedinta de specialitate au participat maior Drăgan Alin şeful Serviciului Prevenire din cadrul ISU Gorj ce a anunţat cu această ocazie demararea în scurt timp a unui proiect naţional comun al IGSU şi OMV Petrom privind voluntariatul în domeniu, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tg-Jiu, Radu Truşcă, factori de decizie din cadrul administraţiei locale, activităţile fiind şi de această dată iniţiate de dr.ing Florin Cârciumaru primarul municipiului Tg-Jiu ce din această postură ocupă funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here