Octombrie, termen limită pentru stabilirea calendarului programului “Școala Altfel”

270

Unitățile de învățământ din județul Gorj au termen până în luna octombrie pentru a stabili perioada în care se va desfășura programul “Școala Altfel” în acest an școlar.

În anul școlar 2016-2017, programul “Școala Altfel” se va desfășura pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ, în intervale diferite: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal). În perioada alocată programului “Școala altfel” nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ. Programul se va desfășura în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile. Participarea la programul “Școala altfel” este obligatorie atât pentru copiii preșcolari/elevi, cât și pentru toate cadrele didactice din unitatea de învățământ. Unitățile de învățământ trebuie să decidă în ce perioadă vor desfășura acest program până în luna octombrie, pentru a putea fi realizate planificările. Potrivit proiectului de metodologie privind organizarea programului național “Şcoala altfel”, publicat în luna august, proiectarea acestuia se va realiza în patru etape: investigarea intereselor copiilor preșcolari/elevilor, alcătuirea ofertei „Școala altfel” (totalitatea activităților educative din care preșcolarii/elevii pot să aleagă), colectarea opțiunilor copiilor preșcolari/elevilor privind activitățile educative la care vor să participe dintre cele prezentate în oferta „Școala altfel” și elaborarea detaliată a programului pe baza opțiunilor individuale ale copiilor preșcolari/elevilor. Activitățile cuprinse în programul „Școala altfel” vor fi proiectate și facilitate/implementate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice, părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor non-guvernamentale locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ. Orarul programului „Școala altfel” și distribuția copiilor preșcolari/elevilor pe activități vor fi afișate în școală și comunicate elevilor și părinților cu cel puțin 2 săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat programul. La cel târziu trei săptămâni după încheierea programului „Școala altfel”, în fiecare unitate de învățământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se va analiza: satisfacția cadrelor didactice privind activitățile experimentate și rezultatele observate, schimbările percepute privind așteptările, atitudinile, motivația și preocupările observate în rândul copiilor preșcolari/elevilor, nevoile și dificultățile identificate în rândul copiilor preșcolari/elevilor și măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfășurare a activității didactice, soluții de adaptarea activităților experimentate în cadrul programului „Școala altfel”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului școlar, în cadrul proceselor educative organizate pe discipline școlare și soluții de îmbunătățire a modului de organizare a programului „Școala altfel” în următorul an. Unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitatea și rezultatele programului „Școala altfel” în rândul părinților și publicului larg. Și în acest an școlar ar urma să fie reluată competiția celor mai de succes activități derulate în cadrul acestui program. Fiecare unitate de învățământ va selecta o activitate din cele desfășurate, cu care să participe la competiția „Școala altfel”, activitate pe care o va încărca pe site-ul inspectoratului școlar, la rubrica dedicată competiției. La nivel județean, competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul inspectoratului 10 activități care s-au desfășurat în cadrul programului „Școala altfel” și s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale. Selecția activităților se va face de către o comisie constituită la nivel de județ, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile și modul de evaluare vor fi stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine și publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 10 octombrie 2016. Termenul limită de trimitere a dosarelor activități lor selectate de fiecare școală este 20 iunie 2017. Cele 10 activități desfășurate în cadrul programului „Școala altfel” și selectate la nivelul fiecărui județ și al municipiului București vor participa la competiția organizată la nivel național, de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 1 aprilie 2017. „Școala altfel” este un program național menit să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități. Prin acest program se dorește oferirea unui spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să lege într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here