Oaspeţi de seamă la deschiderea noului an academic 2018-2019, la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu

200

În dimineaţa zilei de luni, 1 octombrie 2018, în Campusul studenţesc din zona «Debarcader», a avut loc festivitatea deschiderii noului an academic 2018-2019, la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, în impresionantul Amfiteatru «Auditorium Maximum», inaugurat cu acest prilej. În prezenţa unui public de prestigiu, alcătuit din cadre didactice universitare şi studenţi, sub conducerea d-lui Preşedintele al Senatului UCB Târgu-Jiu, a d-lui Rector, prof. univ. dr. Toader Nicoară, au mai participat ca invitaţi, doi parlamentari de Gorj, d-l deputat Dan Vîlceanu și d-l senator Florin Cârciumaru, d-l prefect Ciprian Florescu şi d-l conf. univ. dr. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean, d-l prof. dr. Gheorghe Nichifor şi d-l Nicolae Muja, șeful DGA, Octavian Liviu Chițiba, un membru al Directoratului CEO, subprefectul Sorin Arjoca, reprezentanţi ai IPJ Gorj (Decebal Drăghiea și Daniel Fețanu) şi ai IŞJ Gorj.
Festivitatea a fost prefaţată de oficierea de către un sobor de trei preoţi în frunte cu Preacucernicul Părinte Protopop, Marian Mărăcine, a unui «Te Deum» întru slăvirea Lui Dumnezeu şi a binefacerilor Sale, după care d-l prof. univ. dr. Adrian Gorun, preşedintele Senatului UCB Tg. Jiu, le-a mulţumit celor care au onorat cu prezenţa această manifestare, invitând auditoriul la păstrarea unui moment de reculegere în memoria unor personalităţi care au trecut la cele veşnice, în ultimul an: prof.univ. dr. Nicolae Mischie, fondator al universităţii târgujiene, prof. univ. dr. Ion Dogaru, precum şi neuitatul Dumitru Fărcaş, toţi aceştia având titlul academic de DHC ai UCB Târgu-Jiu.

“De ani buni – educația parcurge o criză de profunzime în România”
În alocuţiunea rostită cu acest prilej, sugestiv intitulată: «Privire de ansamblu asupra educaţiei actuale», cu un vădit accent critic, d-l Adrian Gorun a ţinut să precizeze că deschiderea noului an universitar stă sub semnul unui optimism rezervat ce trebuie să consacre orice început, întreaga comunitate academică din instituţie asumându-și performanțele, cât și acele strategii care nu s-au ridicat, prin standardele atinse, la nivelul dezideratelor calitative proiectate, dovedindu-se necesar ca în viitor să fie regândite cu atenţie profundă și printr-o analiză obiectivă, acele demersuri ce au condus la prezența șocului involutiv al calității în unele dintre activitățile care privesc personalul didactic și de cercetare, personalul didactic auxiliar, studenții și personalul nedidactic. Intrând în «miezul» alocuţiunii, vorbitorul a pornit de la faptul că: “De ani buni – educația – ca domeniu vital al oricărei națiuni, parcurge o criză de profunzime în România, cu amplitudini și intensități tot mai extinse, slăbindu-ne potențialul spiritual și destructurându-ne din perspectivă axiologică însăși identitatea. Am atras, adeseori, atenția asupra devalorizării capitalului educațional, cu implicații grave în viața comunităților, a societății în general, explicând cauze și efecte, propunând remedii pentru revenirea la «matcă», remedii care nu necesitau eforturi financiare suplimentare, ci, doar un dram de voință – un dram de voință politică pe care – diriguitorii vremelnici ai treburilor publice – să-l investească spre a ieși din cercul vicios în care tot ei ne-au încorsetat”, domnia sa apreciind că “recursul la educația sănătoasă, întemeiată în valori și norme universale prezintă interes numai în campaniile electorale, uitându-se ulterior chiar și promisiunile de bun-simț, ceea ce a făcut ca în 29 de ani să fim blagosloviți cu 15 guverne care ne-au «dăruit» vreo 25 de miniștri ai învățământului, unii dintre ei – ce-i drept, puțini, personalități veritabile ale culturii și educației românești, alții, oameni de școală reprezentativi, destoinici, dar cu viziuni limitate și, în fine, politruci cu relevanță joasă în domeniul pe care partidele i-au învestit să-l conducă, «soldaţi» credincioși ai politicului partinic, autori de gafe ireparabile în diriguirea sistemului. Ocupând fotoliul ministerial onorat cândva de Spiru Haret şi Constantin Angelescu – poate cei mai relevanți miniștri ai instrucțiunii publice din România tuturor timpurilor – personaje anoste care confundă funcția cu competența – considerând că, odată cu învestirea au dobândit și nivelul de cultură și de cunoaștere care le legitimează ca autorități epistemice – s-au declarat – invariabil și fiecare – promotori ai reformei”, a arătat d-l Adrian Gorun, considerând că în Anul Centenarului, prin demersurile inconștiente ale unui minister în derivă, așa cum este Ministerul Educației Naționale, “înțesat cu personaje care, cu cât s-au dovedit mai incompetente și marcate de analfabetism, cu atât au fost mai propulsate în ierarhia de vârf”, în acest fel se sapă adânc, nu numai la fundamentele identității naționale, ci chiar la fundamentele naturii umane! În opinia domniei sale, se pare că ne-am internaționalizat într-atât, încât valorile noastre tradiționale au fost abandonate la «lada menajeră» a istoriei, aplaudând pierderea avuției naționale, cedând bogății ale solului și subsolului, ape și păduri, meseriași și specialiști de înaltă clasă, un adevărat patrimoniu cultural-științific și educațional, iar asemenea probleme ce caracterizează noua matrice existențială a ţării, nu pot fi neglijate de universități, ele având nu doar dreptul, ci și obligația de a se implica în viața cetății.

“Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, va dăinui, având mereu de rostit un cuvânt de mare importanță în viața cetății”
În încheierea alocuţiunii, preşedintele Senatului Universităţii târgujiene, d-l prof. univ. dr. Adrian Gorun, a spus că o mare parte a membrilor comunității academice și-au înțeles menirea, statutul și rolul pe care îl au de îndeplinit, atât în această parte de țară, cât și în spațiul european al educației, contribuind la valorizarea capitalului cultural, științific și educațional al acestui spațiu încărcat de istorie, de aceea: “Afirm fără reținere, că Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Tg. Jiu, va dăinui, având mereu de rostit un cuvânt de mare importanță în viața cetății. Pentru aceasta, mulțumesc studenților, personalului didactic și didactic auxiliar, tuturor angajaților noștri, iar Senatul nostru, întrunit în ședință festivă, declară deschis anul academic 2018-2019 la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu. Urez succes «bobocilor» și-i felicit pentru alegerea lor! Urez succes tuturor studenților, cadrelor didactice, întregului personal al instituției noastre”, a încheiat d-l Adrian Gorun.
În cuvântul domniei sale, d-l Rector, prof. univ. dr. Toader Nicoară, a ţinut să le mulţumească invitaţilor prezenţi la festivitate, arătând că în Anul Centenarului Unirii şi în cel de-al 27-lea an al existenţei sale, UCB din Târgu-Jiu îşi onorează menirea şi statutul, totodată, felicitându-i pe cei 1.150 de «boboci» înmatriculaţi în anul I de studiu.

“Universitatea «Constantin Brâncuşi» a știut și a putut să arate că profesorii universitari au valoare, că studenții pot atinge zona elitelor”
Domnul Prefect de Gorj, jurist Ciprian Adrian Florescu a spus că dincolo de începutul anului universitar 2018-2019, “participăm şi la inaugurarea unui amfiteatru, un edificiu de marcă, ceea ce se dorește și, cu siguranță, care va fi în viitor o emblemă a mediului academic din Gorj și din întreaga țară, pentru că întotdeauna, Universitatea «Constantin Brâncuşi» a știut și a putut să arate că profesorii universitari au valoare, că studenții pot atinge zona elitelor! Pentru acesta, vă rog să-mi permiteți să vă felicit, iar în acest An Centenar, să spunem cu mândrie că suntem români, pentru că aici, în spaţiul acesta românesc, poporul nostru a crescut, cu toate împlinirile şi cu neîmplinirile lui”, a încheiat demnitarul judeţului.
Domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, a subliniat că la acest moment solemn, participă “ca om al școlii, ca dascăl și ca reprezentant de seamă al școlii gorjene, foarte apropiat de ceea ce s-a întâmplat în această instituție de învățământ superior de la începuturile ei până în prezent. Chiar câțiva ani am și predat aici, astfel încât nu pot să nu constat de fiecare dată drumul ascendent pe care universitatea noastră l-a parcurs și locul foarte bine plasat în sistemul educațional al județului nostru. De asemenea, nu pot să nu constat că foarte mulți elevi de calitate au optat pentru această instituție și au făcut carieră, plecând de pe băncile Universității «Constantin Brâncuşi», a menţionat cu satisfacţie domnia sa.
Domnul conf. univ. dr. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, a spus că este emoţionat să vorbească în faţa unui auditoriu atât de select, dar, “vă spun deschis, că îmi doresc să rămân mereu colegul dumneavoastră, dorindu-vă un an nou, plin de succese”, a încheiat în puţine cuvinte, domnia sa. Domnul Cosmin Brehuţă-Ciobănuc, directorul Teatrului Dramatic «Elvira Godeanu». a menţionat că “venim aici ca la un frate mai mare şi vă invităm pe toţi să ne treceţi pragul”, însoţindu-şi invitaţia cu un scurt film documentar. Preşedintele interimar al Ligii Studenţilor din UCB Tg. Jiu, Andrei Brânzan, i-a felicitat pe studenţii din anul I şi i-a asigurat de sprijin şi de faptul că se bucură de o pregătire bună în toate facultăţile instituţiei academice.După încheierea festivităţii, fiecare facultate, sub îndrumarea decanului, a fost invitată la muncă susţinută în începerea desfăşurării noului an universitar.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here