Oare, omul trăiește mai multe vieți pe pământ?

96

Ce credeți Dumneavoastră iubiți cititori?: Ca oameni, ne este dat să trăim mai multe vieți! Noi (M.P.), afirmăm cu convingere, că, DA!
În această privință, de la Pitagora încoace, o lume întreagă își spune părerea pro și contra, mai mult sau mai puțin temeinică, fără să se fi clarificat de sine stătător pentru toți, care este Adevărul? Acesta, bineînțeles, odată asumat, ne-ar ajuta să punem în valoare partea bună cu care suntem înzestrați și să fim mai demni în raporturile dintre noi, singurii în măsură să asigurăm conștiința de sine a întregului Univers, de vreme ce alte ființe raționale încă nu și-au semnalat existența!
Ideea aceasta ne-a încolțit recent, când, Reverendul Astrolog Miyers și-a postat pe Internet roadele muncii sale în această privință, afirmând că, Domnia sa, timp de 21 ani, intervievând în jur de 10.000 de semeni, a „descoperit” uluitorul Adevăr, potrivit căruia omul „trăiește succesiv nouă vieți, trecând la cea următoare numai după ce învață lecțiile prevăzute în viața din care pleacă!”. Evident, distinsul vlădică ne spune care sunt principalele însușiri ale noastre, pornind de la niște manifestări irascibile, cu salturi calitative de la o viață la alta, culminând în cea de a IX-a cu un comportament „bine – plăcut lui Dumnezeu și cu merite de netăgăduit pentru a dobândi Conștiința Cristică”.
Un lucru și poate cel mai însemnat este acela că, reverendul nu ne spune prin ce modalități a ajuns la numărul de nouă vieți? lipsind tocmai o asemenea noutate de șansa dobândirii valorii de Adevăr, așteptat de mii de ani de lumea pământeană. Ni se mai înfățișează de către Sfinția sa, totodată, și un mod de calcul determinând numărul vieții în care trăiește oricare dintre noi, pornind de la data nașterii, astfel. Noi, (M.P.), ne-am născut pe 27 noiembrie 1936. Se adună ziua și luna nașterii plus ultimele două cifre ale anului nașterii. Deci, 2 + 7 + 11 + 36 = 56. Rezultatul fiind prima cifră. Astfel, eu aș fi în cea de a 5-a viață!?!
Evident, cum, de când ne știm, am fost și suntem acuzat de încumetare; și de rândul ăsta ne vedem silit din propriul lăuntru să intrăm în dispută cu respectivul savant, care – concomitent cu truda-i duhovnicească; cu cercetarea astrelor – și-a mai dedicat viața și acestui fantastic domeniu al trăirii (aici pe Pământ) în mai multe vieți, ca o cerință siderală a desăvârșirii purificării omului până la ultimu-i nerv, de necuratul firii din jur.
Astfel, mulțumită experiențelor vieții noastre (M.P.) de-a lungul celor 82 de ani trăiți, afirmăm cu tot respectul că nobilul reverend Miyers nu a izbutit să ofere un răspuns de necontestat acestei mari întrebări privind trăirea succesivă a fiecărui om numai nouă vieți (și acestea, simplist determinate!).
Adevărul în această privință se găsește în Biblie cât și în realitatea de zi cu zi. Deci, pentru a smulge Sfintelor scripturi răspunsurile nealterate la oricare dintre nevoințele cunoașterii umane; în care context, studiul în detaliu coroborat cu o adâncă gândire, ne oferă suporții argumentării noastre, reliefând că: 40 de ani poporul evreu, călăuzit de frații Moise și Aaron, au dat înconjur prin pustie muntelui Hrabor pentru lepădarea de necurățenia improprie spiritului și viței de neam semit; 40 de generații s-au succedat în timp de la Regele David și până la Strănepotul său Iisus Hristos; 40 de zile a durat Potopul până la spălarea Pământului de răutăți omenești; 40 de zile a stăruit Iisus Hristos în Rugăciune și Asceză pe Muntele Măslinilor; 40 de zile au trecut de la Învierea Domnului și până la înălțarea Sa la Ceruri; 40 a fost numărul mucenicilor care au murit în lacul Sevasta din Armenia pentru că au refuzat să renunțe la credința creștină; 38 de ani a așteptat slăbănogul la Poarta oilor până la venirea Mântuitorului să-l arunce în scăldătoarea Vitedzda spre a-și afla vindecarea trupului și sufletului; și, 40 de zile zăbovește sufletul după moarte printre ai săi până își ia drumul în veșnicie.
Așadar, aceste semnale izvorâte din Sfintele Scripturi și din trăirile umane adânc înrădăcinate încă din negurile timpului, sunt – credem noi – îndeajuns de grăitoare afirmând Adevărul că omul trăiește succesiv în jur de 40 de vieți, spre a se purifica (așa cum am mai spus) de necurățenia cu care vine pe lume din firea locului în care se naște, din Univers până la urmă; tot una cu Păcatul Strămoșesc!
Cât despre realitatea de zi cu zi care ne oferă dovada trăirii pe întinderea a mai multor vieți, suntem în măsură (fiecare) să constatăm că în primii ani de la naștere am avut o mulțime de viziuni, ca: orașe, munți, ape, avioane, trenuri, vapoare, diferiți semeni, animale ș.a., fapte personale, acte de curaj, felurite alte lucruri, vise ș.a. care, pe măsură ce înaintăm pe scala respectivei vieți, „cineva are grijă să ni le șteargă” din memorie; dar, nu în totalitate, așa cum ni se întâmplă să întâlnim semeni pe care, sigur, i-am cunoscut într-o altă viață. Numai că, de rândul ăsta, dacă îi strigăm ne privesc surprinși reamintindu-și de noi; dar, cu neputință de știut unde și când ne-am văzut. Faptul fiind reversibil și în privința noastră. În consolidarea acestor afirmații vin și parapsihologii, care, în ultimul sfert de veac reprimă cu succes acele boli vindecabile numai prin distrugerea rădăcinii lor, formată într-una din viețile anterioare!!!
Omul nu se naște din întâmplare; ci, este chemat la viață urmând a se integra într-un timp și într-un loc anume prestabilit, asemeni unui instrumentist într-o orchestră (Prin lipsa lui orchestrația ar fi dizarmonică). Astfel, nimic nu este întâmplător! Interesant ni se pare faptul că Natura – tot una cu Creatorul – în chip uimitor, asigură o cumpănă perfectă între ființele și făpturile regnurilor: floral și faunistic. Iar, când apar dereglări Cineva are grijă să asaneze situația păstrând echilibrul necesar legii contrariilor. Un exemplu de acest fel, mai recent, ni-l oferă iarăși Adevărul potrivit căruia, după război se nasc mai mulți bărbați, scânteiați intens prin amploarea actului sexual dedus proiecției: ejaculare – spermatozoid – ovare – OVUL, conform lui Trevor Weston în Atlas-ul de Anatomie.
Anul biologic se desfășoară de la un solstițiu la cel următor. Luna de naștere asigură, deci, simfonia astrală (repetabilă), corespunzătoare Destinului noului născut; ziua (sub dominația lunii) marchează ordinea numerică: Numărul fiecăruia ca nou apărut pe Pământ; iar anul nașterii – ca fiind cel mai reprezentativ în mănunchiul treimii: lună – zi – an, este spirala propulsoare a saltului calitativ pe care îl face întreaga Natură către Înalt, către Lumină.
După cele precizate până aici, se poate determina anul nașterii omului. Cerința aceasta îmi părea imposibilă. Numai că – după ani și ani de căutări – ne-a apărut în calea vieții mesagerul Maeștrilor spirituali universali, tocmai când ne așteptam mai puțin. Iată întâmplarea aceea:
În dimineața zilei de 7 noiembrie 2008, în ajunul zilei numelui meu: MIHAIL, mă aflam printre multă lume în sala de așteptare de la ANRP București, urmând să intru în audiență pentru a-mi revendica o mică proprietate smulsă abuziv de către regimul comunist. (Încercare deșartă, desigur!) Presat până la epuizare de către petenți, mă simt privit stăruitor de o venerabilă Doamnă aflată lângă un perete, arătând prin înfățișare asemeni Sfintei Vineri, din poveștile copilăriei mele. Mă cheamă alături, și, după cazna de a ieși din strânsoarea acelei gloate, îi dau ascultare:
„- Spune-mi, te rog, data nașterii tale”. În același timp luând un caiet din sacoșa-i la fel de vremuită, și un pix. Îi răspund fără ezitare. După niște calcule care să-i fi luat ceva timp în acel vacarm, îmi zice:
– De bună seamă, ești Săgetător, Șobolan – Foc, vreau să-ți spun, potrivit Zodiacului chinezesc autentic: PERSONALITATEA ȘOBOLANULUI, în care: „VARIETATEA ESTE MAMA BUCURIEI”, cum ne precizează Benjamin Disraelii (Lord Beaconsfield, <1804 – 1881>). Ești chemat la viață întrupată, „pentru a fi ales”, întrucât, iată ești bioenergetic pozitiv (B), emițător de energie, deoarece, în cazul D-ta, privește aici (îmi arată însemnările făcute): „B > 20. Deci, numărul 20 este cumpăna. Cei cu B < 20 primesc energie. B normal se situează prin numerele 26 – 27”, pe scala bioenergetică umană. Înaintând mai sus de B = 27, ne apropiem de Conștiința Cristică, etalată la B = 50. Bioenergia poate fi: BENEFICĂ (VITAL – POZITIVĂ) = Dumnezeu sau MALEFICĂ (VITAL – NEGATIVĂ) = SATAN. 7 noiembrie 2008”.
Fără să ne dăm seama, Distinsa Doamnă s-a făcut nevăzută; nu înainte de a ne fi încredințat acea mirifică foaie de hârtie (ce o păstrăm și acum). Prin aceasta, D-sa a determinat și poziția numerică de început a vieții omului față de B < 20 sau B > 20 de pe scala acestei deducții notând gruparea numărului lunii cu cel al zilei ca deînmulțit, obținând relația: [(luna și ziua) x anul]. Produsul obținut se însumează ca unime cu unime în oricare dintre numerele celor 40 de vieți posibile de pe plaja sclară: 10 – 50. Numărul 10 fiind 1 + 0 = 1. Adică Unicul Dumnezeu, începutul tuturor lucrurilor din Univers. Numărul 50 reprezintă ziua de Rusalii când se celebrează 150 de zile de la Învierea Domnului; respectiv Umplerea de Duh Sfânt, cât și Sărbătoarea secerișului totuna cu cea de a 40-a viață, cea a Deplinei Conștiințe Cristice când omul întrunește toate cerințele demnității premergătoare TRECERII ÎNTRU VEȘNICIA ADORAȚIEI DIVINE.
Cu aceste zise, suntem în măsură să determinăm numărul vieții în care ne aflăm. Astfel, admirem că noi (M.P.) ne-am născut în această viață pe 27 noiembrie, anul 1936. Prin urmare, 1127 x 1936 = 2181872. Ca atare, 2 + 1 + 8 + 1 + 8 + 7 + 2 = 29. Deci, noi, (M.P.), acum trăim în cea de a 29-a viață, în plaja scalară BIOENERGETICĂ POZITIVĂ: B = 20 – 50, emițător de energie asemeni lui Benjamin Israeli, intuit (asociativ) de precursoarea Doamnă!
De reținut că, fără semenii care emit energie vital pozitivă, omenirea ar fi inexistentă întrucât hrana animatoare a celor B < 20 se dobândește de la cei cu B > 20 prin conviețuirea laolaltă sub diferite forme. Ca regulă de bază, aceștia din urmă sunt ușor de identificat prin faptul că adoră întunericul contrar „pozitivilor” ce se vor „scăldați” în lumină. „Îndepărtați perdeaua, deschideți larg fereastra!”. Lumină! Vreau mai multă lumină!, a implorat stăruitor GOETHE, în clipele morții.
Marile personalități care au propulsat istoria omenirii sau a propriului popor, printre alții, s-au numărat pe plaja scalară: Napoleon Bonaparte = 39; Stalin = 27; Nicolae Iorga = 27; Constantin Brâncuși = 21; Nicolae Ceaușescu = 27; Papa Francisc = 28; Churchill = 19 (Deci, MALEFIC!). Acest ticălos, în noaptea de 9/10 octombrie 1944, a vândut România, lui Stalin, pentru o ladă de caviar și votcă! Astfel, întreaga însemnătate a existenței întrupate sau/și reîntrupate a omului (ca durată a vieții, înfățișare, conștiință, Destin, energie ș.a.); este hotărâtă prin data și împrejurările nașterii ce întreține în noi flacăra vie a vitalității și spectrul prenumelui ce ne evidențiază personalitatea prin una din cifrele: 1 – 9. Respectiva unime se obține prin însumarea numărului vieții, exemplu: 34 = 3 + 4 = 7. Însușirile de bază ale purtătorilor acestor cifre, sunt:
1. Activ, orientat spre scop, aspru, inițiativă, conducător, țepos, autoritar, poruncitor;
2. Pasiv, supus, emotiv, receptiv, blând, răbdător, atent, accesibil, pătimaș;
3. Aprins, vesel, artistic, norocos, sclipitor, plin de succes;
4. Iubitor de muncă, mai puțină inițiativă, uneori nefericit, accesibil, materialist, acceptă munca grea, dăruit;
5. Activ, mobil, întreprinzător, agitat, nervos, sprinten, vioi, neîncrezător, sexual;
6. Liniștit, iubitor, nemofturos, aranjat, simplu, grijuliu, casnic, iubire maternă;
7. Desprindere de lume, mistic, tainic, romantic, visător, ascet;
8. Viață mireană, succes material sau înfrângere, viață în societăți înalte, iubitor de aventură și risc, ocrotitor;
9. Perfecțiunea intelectuală și spirituală (Mihail D.C. Pasere – Fii tu însuși, Ed. Măiastra, 2014, Tg-Jiu).
Din aceste date, se constată că cifrele impare sunt negative, de ordin masculin, iar cele pare sunt feminitatea întruchipată. Astfel, se pune în evidență Legea contrariilor, dualul inerent vieții întruchipate și implicit comuniunea familiei al cărei succes se dobândește numai prin plenitudinea bărbatului și femeii împlinind proverbul românesc: „Două săbii într-o teacă, niciodată nu se împacă”.
MIHAIL D.C. PASERE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here