O singură medie de 10 la simularea Evaluării Naționale

305

Rezultatele simulării Evaluării Naționale au fost afișate, vineri, în toată țară. În Gorj, dintre cei circa 3500 de elevi de clasa a VIII-a care au participat la testare, peste 2900 au reușit să obțină medii peste 5. Un singur candidat a obținut nota maximă la ambele discipline.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la simularea Evaluării Naționale s-au înregistrat 581 de medii sub 5, 1385 de medii între 5 și 6 și 1541 de medii de 6, ceea ce înseamnă că dintre cei aproximativ 3500 de candidați, 2926 au promovat examenul. Doar unul dintre ei a obținut media 10. La nivel național, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 22.422 de medii între 5 şi 5,99, 19.109 medii între 6 şi 6,99, 15.985 de medii între 7 şi 7,99, 11.989 de medii între 8 şi 8,99, 3.850 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 7 medii de 10. Pe discipline, procentul notelor peste 5 a fost de 60,54 la proba de Limba şi literatura română, respectiv 32,60 la matematică. Statistic, cele mai multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală – 60,57% (rată prezenţă – 90,10%), urmată de Brăila – 58,50% (rată prezenţă – 76,61%) şi Cluj – 55,33% (rată prezenţă – 91,37%). Cele mai mici note s-au înregistrat, pe un fond de prezenţă de aproximativ 90%, în judeţele Vaslui – 31,22%, Tulcea – 32,67%, și Călăraşi – 33,47%.

Măsuri remediale și inspecții școlare în toată țara
Obiectivele simulării Evaluării Naționale sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susţine la finalul clasei a VIII-a, stabilirea nivelului real de pregătire atins, precum şi optimizarea actului educaţional. După afișarea rezultatelor simulării, MENCȘ a solicitat inspectoratelor școlare măsuri remediale adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. Printre aceste măsuri se numără: realizarea unei diagnoze clare a situaţiei la nivelul fiecărui judeţ/ al fiecărei şcoli; analiza, în cadrul şedinţelor cu directorii, a rezultatelor obţinute de fiecare şcoală, la simularea evaluării naţionale; elaborarea de către fiecare şcoală a graficului de pregătire a elevilor pentru examenul de evaluare naţională şi monitorizarea acţiunilor stabilite, de către inspectoratul şcolar; analiza rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi al consiliilor profesorale; implementarea unui program de pregătire suplimentară, în regim gratuit, în cadrul şcolii, după orele de curs; personalizarea traseului de învăţare pentru elevii cu probleme deosebite care au obţinut rezultate slabe la simularea evaluării naţionale; efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării. Ministerul Educației mai anunță inspecții școlare de specialitate la nivel național, care se vor desfășura pe toată perioada de dinaintea evaluărilor naționale și vor urmări aplicarea planurilor remediale la nivelul unităților de învățământ. Aceste inspecții vor fi realizate de inspectorii de specialitate din cadrul MENCS și de cei din inspectoratele școlare. Pe de altă parte, Ministerul Educației a solicitat Institutului de Științe ale Educației o analiză riguroasă a rezultatelor obținute la simularea evaluării, astfel încât diagnoza rezultată la nivel național să conducă la politici publice destinate îmbunătățirii situației elevilor din învățământul gimnazial.

Începe simularea Bacalaureatului
Săptămâna aceasta va fi organizată, la nivel național, simularea examenului de Bacalaureat pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Conform calendarului de desfăşurare a acestei simulări, astăzi se va desfășura proba scrisă la Limba şi literatura română. Marţi, 8 martie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale), iar miercuri, 9 martie, proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie). Joi, 10 martie, exclusiv pentru elevii clasei a XII-a, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie. Notele obţinute nu se trec în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele şcolare vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune. Subiectele pentru simularea la nivel naţional a examenului de Bacalaureat, diferenţiate în funcţie de filieră, profil şi specializare, sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro, încă din luna noiembrie a anului trecut. Subiectele sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ liceal în care elevii susţin evaluarea (unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă).
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here