O primărie din judeţ caută îngrijitor

287

Primăria comunei Stejari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de guard (îngrijitor clădiri) – Compartiment de deservire şi gospodărire comunală. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: minim studii generale; vechimea în specialitatea studiilor nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 16 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Stejari până la finele acestei săptămâni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here