O nouă sesiune de comunicări ştiinţifice ECOSTUDENT, la Târgu-Jiu

1077

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu îşi invită studenţii să participe la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ECOSTUDENT – Ediția a XIV-a, ce se va desfășura în perioada 2-3 aprilie 2020 la Târgu-Jiu.

Studenţii şi masteranzii de la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu sunt invitați să participe la ECOSTUDENT cu lucrări de interes din domeniul economic, pe următoarele secțiuni: 1. Economie Aplicată şi Administrarea Afacerilor; 2. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; 3. Management – Marketing; 4. Finanţe, Bănci şi Contabilitate; 5. Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială. Termenul limită pentru înregistrarea participanţilor este 10 martie, iar cel de trimitere al lucrărilor, cu scrisoarea de recomandare şi declaraţia de participare este 22 martie 2020. Fiecare lucrare are maxim 3 autori, iar o persoană se poate înscrie cu maxim 2 lucrări. Lucrările prezentate spre susţinere trebuie să fie avizate din punct de vedere ştiinţific de către cadre didactice din specialitatea aferentă temei lucrării. Prezentarea lucrării se va limita la maximum 10 minute. Lucrările se trimit la adresa de email a conferinţei: conferinta.ecostudent@gmail.com specificând în subiectul mesajului ECOSTUDENT 2020. Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti ECOSTUDENT, organizată de UCB Târgu-Jiu, are scopul de a promova rezultatele cercetării științifice studențești, de a identifica, pregăti, stimula şi valorifica potenţialul tinerilor capabili de performanţe. Facultatea de Ştiinţe Economice adresează o invitaţie de a participa la conferinţă tuturor celor care consideră că pot susţine demersul întreprins: specialişti din toate domeniile de activitate, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-urilor şi mediului de afaceri, considerând că numai în echipă putem construi fundaţia unui viitor sigur şi prosper, iar responsabilitatea ne revine tuturor. Obiectivul organizării Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti ECOSTUDENT se încadrează în obiectivul declarat al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, acela de a stimula interesul tinerilor pentru cercetarea științifică și de a creşte vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional. Promovarea și susținerea participării tinerilor la sesiuni de comunicări științifice are la bază considerentul că investiţia în capitalul uman este esenţială pentru o societate sustenabilă şi are drept efect conturarea unor categorii de tineri care să aibă o percepţie reală a exigenţelor noii societăţi, iar organizatorii și-au propus să ofere cadrul unor dezbateri științifice relevante care vor stimula, cu certitudine, dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor, noi idei de colaborare şi de cercetare în domeniul ştiinţelor economice. Recompensarea efortului depus de tineri în procesul instructiv-educativ constituie o puternică motivaţie pentru cei în cauză, de a continua în acelaşi mod activitatea profesională, iar pentru ceilalţi, colegi sau apropiaţi, constituie exemple stimulative.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here