O nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească, în septembrie

265

Arhiepiscopia Craiovei a anunţat că în perioada 22-23 septembrie va organiza o nouă sesiune a examenului de capacitate preoţească, şi anume evaluarea absolvenţilor de studii universitare în teologie, specializarea teologie pastorală. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 17 septembrie.

Examenul se va desfăşura la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, Str. Brestei, nr. 24. Marţi, 22 septembrie, de la orele 09.00, toţi candidaţii vor susţine examen scris la Dogmatică, Misiologie şi Administraţie parohială. În aceeaşi zi, de la orele 14.00, este programat examenul oral la Teologie Liturgică, Omiletică, Catehetică şi Muzică Bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. Candidaţii din Arhiepiscopia Craiovei vor susţine acest examen oral miercuri, 23 septembrie, tot cu începere de la ora 09.00. În vederea susţinerii examenului de capacitate preoţească se pot înscrie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi. Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Biroul de Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu tineretul în perioada 31 august – 17 septembrie. Taxa de înscriere este de 200 de lei. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente: cerere către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, pentru înscriere la examen, binecuvântarea ierarhului de care aparţine, recomandarea preotului duhovnic, copii ale documentelor de studii (diplomă de licenţă şi foaia matricolă), adeverinţă medicală, curriculum vitae, cazier judiciar şi dovadă de la centrul eparhial că nu are impedimente canonice la hirotonie. Tematica examenului de capacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei. Cei care vor promova examenul pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here