O nouă majorare pentru stimulentul de inserţie

427

Peste o mie de părinţi gorjeni beneficiari de stimulent de inserţie vor avea bani mai mulţi în buzunare începând cu această lună.

Mai precis, începând cu data de 1 aprilie, stimulentul de inserţie, beneficiul social care se acordă părinţilor care-şi scurtează concediul pentru creşterea copilului, va mai creşte o dată, după ce înregistrase deja o majorare la 1 februarie. Astfel, valoarea va ajunge la 650 de lei, fără a mai fi raportată la salariul minim pe economie. Măsura a fost introdusă prin OUG nr. 6/2017, care a adus modificări la OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
În martie, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat stimulente de inserţie aferente lunii februarie pentru 1.076 de beneficiari gorjeni, valoarea totală achitată către aceştia fiind de 680.209 lei. Stimulentul de inserţie nu se cumulează cu indemnizaţia pentru creşterea copilului. Plata acesteia din urmă se suspendă la solicitarea stimulentului. Stimulentul de inserţie poate fi cerut de oricare dintre cei doi părinţi ai copilului, iar acesta se poate solicita pentru fiecare naştere. Dreptul este acordat, conform actului normativ amintit, în baza unei cereri şi a următoarelor acte: actul de identitate al solicitantului şi certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie (originalele şi copiile); actele doveditoare care să ateste că, în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel puţin 12 luni venituri impozabile; dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate; orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate (faptul că solicitantul stă în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere banii).
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here