O nouă investiţie capătă contur în Defileul Jiului: AMENAJAREA HIDROENERGETICĂ LIVEZENI – BUMBEŞTI

494

SANY9852Ieri, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanţii constructorului – o asociaţie formată din Romelectro Bucureşti, Hidroconstrucţia şi ISPH Bucureşti -, ai beneficiarului lucrării – Hidroelectrica, prin sucursalele sale de la Târgu Jiu şi Petroşani, a avut loc operaţiunea propriu-zisă de străpungere a galeriei dintre fronturile de excavaţii în subteran Livezeni – Murga.
Printre invitaţi s-au numărat: Mihai David – director general SC Hidroelectrica S A Bucureşti, Mihai Oprea – director general adjunct, Viorel Gafiţa – preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Romelectro SA, Emil Timofte – director general al Hidroconstrucţia S A Bucureşti, prefectul de Gorj, Ion Florescu, Ion Tiriplică – director general al sucursalei Hidroelectrica Târgu Jiu, alţi specialişti în domeniu.

Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti este amplasată în zona defileului râului Jiu, între localităţile Aninoasa, jud. Hunedoara şi Bumbeşti Jiu, jud. Gorj.
Proiectul tehnic al amenajării a fost elaborat de S.C. ISCE S.A. în ianuarie 2003, indicatorii tehnico-economici ai investiţiei fiind aprobaţi prin HGR nr. 10 din ianuarie 2003.
Antreprenorul lucrării este o asocia-ţie formată din Romelectro Bucureşti-Hidroconstrucţia – ISPH.
CHE Dumitra este o centrală supra-terană, amplasată pe malul drept al Jiului, la confluenţa cu pârâul Dumitra. Este echipată cu trei grupuri de turbine hidraulice de tip Francis, FVM 10,1 – 93, cu ax vertical. Apa este evacuată din centrală printr-un bazin de liniştire şi un canal de fugă casetat.
CHE Bumbeşti este a doua cen-trală situată în amonte de Sadu fiind amplasată pe malul drept al Jiului. Centrala este echipată cu trei grupuri cu turbine hidraulice tip Francis, FVM – 150, cu ax vertical. Până în prezent, aici s-au finalizat în totalitate excavaţiile grosiere la centrală.
MHC Livezeni va fi amplasată pe platforma tehnologică adiacentă barajului Livezeni şi prizei de apă. Ea va funcţiona continu , prin utilizarea debitului de servitute de 2,7 mc/s, care trebuie asigurat în albia Jiului aval de priză.
După o prezentare a principalilor parametri ai lucrărilor, făcută de constructor, s-a trecut la vizitarea galeriei dintre fronturile de excavaţii Livezeni – Murga.
La ieşirea din subteran, directorul general al Hidroelectrica Bucureşti, Mihai David a acordat scurte interviuri şi a răspuns întrebărilor reprezentanţilor mass media centrală şi local.
– SC HIDROELECTRICA SA se modernizează constant şi construieşte noi capacităţi de producţie de energie electrică. Un obiectiv important în curs de execuţie este amenajarea râului Jiu pe sectorul Bumbeşti-Livezeni, unde ne aflăm astăzi. Proiectul prevede construirea a două centrale hidroelectrice (CHE Dumitra, CHE Bumbeşti) şi a unei microhidrocentrale (MHC Livezeni). Puterea totală instalată va fi de 65 de MW, iar producţia de energie se va ridica la 270 GWh/an.
Am asistat azi la străpungerea galeriei dintre fronturile de excavaţii în subteran Livezeni – aval şi Murga – amonte. Tronsonul de aducţiune are lungimea de 3835 m şi diametrul de 3,8 m. Evenimentul este un pas important spre finalizarea lucrărilor subterane de la CHE Dumitra — una dintre cele două centrale aflate în construcţie.
Punerea în funcţiune a acestor obiective energetice va contribui semnificativ la creşterea siguranţei energetice naţionale. Echiparea acestor centrale cu sisteme moderne de reglaj va duce la creşterea calităţii energiei electrice livrate în sistem.
Proiectul defineşte politica SC HIDROELECTRICA SA de a dezvolta sectorul hidroenergetic în condiţii de siguranţă, calitate şi compatibilitate cu mediul înconjurător.
Dat fiind importanţa investiţiei în sine pentru viaţa economică şi socială a regiunii geografice a Văii Jiului, ne rezumăm la mai puţine cuvinte, lăsând imaginile să vorbească despre eforturile constructorilor hidroenergeticieni de a pune în operă o lucrare ce va asigura, până la finalizarea sa, locuri de muncă pentru peste 1.000 de mineri, energeticieni, constructori din cele două judeţe, Gorj şi Hunedoara, dar şi de pe alte şantiere hidrotehnice din ţară.
Marius BECHERETE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here