O nouă etapă de admitere în învățământ profesional, programată luna aceasta

462

O nouă etapă de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani, a doua din acest an, este programată să se desfășoare luna aceasta, începând cu data de 16 august. Această etapă este destinată absolvenților de gimnaziu care nu au participat la prima etapă de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional.

În această etapă, candidații pot opta numai pentru calificările profesionale şi numai la şcolile unde au rămas locuri neocupate în urma etapei I. De asemenea, în această etapă, ei își pot revizui opţiunea pentru calificarea şi/sau pentru şcoala pentru care au optat în prima etapă. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada 16 – 17 august va avea loc eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, şi care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. În aceeași perioadă va avea loc și înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Tot pe 17 august, după ora 16.00, este programată afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz. La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Probele de preselecție se vor desfășura în cursul zilei de 18 august, iar rezultatele vor fi afișate a doua zi. Candidații respinși se vor putea înscrie pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție în perioada 22 – 23 august. Lista candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere va fi afișată pe 29 august. Candidații declarați admiși vor avea apoi termen până pe 30 august, la ora 15.00, să depună la unitățile școlare dosarele de înscriere.

Peste 250 de locuri libere
Reamintim că, în prima etapă etapă de admitere în învățământul profesional, la nivelul județului Gorj au optat pentru această formă de învățământ circa 300 de absolvenți de gimnaziu, rămânând însă neocupate peste 250 de locuri, în 19 unități de învățământ: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu – 15 locuri (calificarea bucătar); Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari – 4 locuri (3 la calificarea strungar, 1 la calificarea electronist aparate şi echipamente); Liceul Teoretic Novaci – 16 locuri (calificarea lucrător hotelier); Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu – 21 de locuri (7 la calificarea tinichigiu vopsitor auto, 14 la calificarea rectificator); Liceul Tehnologic Stoina – 16 locuri (calificarea mecanic utilaje şi instalaţii industriale); Colegiul Tehnic Motru – 5 locuri (calificarea sudor); Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu – 22 de locuri (13 la calificarea lucrător hotelier, 9 la calificarea bucătar); Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu – 20 de locuri (14 la calificarea sudor, 6 la calificarea instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze); Liceul Energetic Târgu-Jiu – 25 de locuri (13 la calificarea sudor, 12 la calificarea operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare); Liceul Tehnologic Bustuchin – 9 locuri (calificarea instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze); Liceul Tehnologic Turceni – 1 loc (calificarea lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic); Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu – 3 locuri (calificarea frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist); Liceul Tehnologic Roşia Jiu – 17 locuri (calificarea comerciant-vânzător); Colegiul Tehnic Mătăsari – 14 locuri (calificarea mecanic utilaje şi instalaţii în industrie); Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu – 33 de locuri (calificarea mecanic auto); Liceul Tehnologic Ţicleni – 18 locuri (9 la calificarea operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor, 9 la calificarea operator sonde); Liceul Tehnologic Turburea – 18 locuri (calificarea operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare); Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu – 29 de locuri (1 la calificarea ospătar-chelner vânzător în unităţi de alimentaţie, 14 la calificarea cofetar-patiser, 14 la calificarea electronist aparate şi echipamente); Liceul Tehnologic Baia de Fier – 15 locuri (calificarea tinichigiu vopsitor auto). O a treia etapă de admitere în învățământul profesional este programată în perioada 1 – 7 septembrie. Pot opta pentru această formă de învățământ elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent, absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs, dar și elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă aproximativ 80% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică vor reprezenta 20%. În al doilea an de învăţământ profesional, ponderea pregătirii teoretice va scădea la aproape 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de circa 60%. În anul al treilea de învăţământ profesional se va aloca, de asemenea, mai mult timp pregătirii practice, aproximativ 72% din totalul formării și pregătirea teoretică va avea o pondere de aproximativ 28%. Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională, valabil în orice țară din Uniunea Europeană, precum și a unuia de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat ce le permite elevilor să-și continue studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), unde există locuri disponibile în clase de liceu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here