O monografie de aleasă ținută: „Editura RAM, Aninoasa – Gorj” (1934-1947)

430

Recent, la Editura „Măiastra” din Târgu-Jiu a văzut lumina tiparului monografia „Editura RAM, Aninoasa-Gorj” (1934-1947), alcătuită cu deosebită  pricepere și ilustrație documentară de scriitorul Zenovie Cârlugea.
Este vorba de un program cultural derulat aici, în Gorj, în perioada interbelică, de profesorii universitari George Dulcu (1904-1988) și Elie Dulcu (1909-1994), cu vânzare prin magazinul  aninoșeanului Ion Bobină (1911-1998). Fără a se bucura de audiență și susținere pe plan local, cărțile editate de Editura RAM (imprimate în tipografiile din Craiova, Sibiu și Cluj) au circulat în anumite cercuri elitiste din țară, ba chiar și dincolo de fruntariile țării, în Occident, la Chișinău și Cernăuți. La înființarea editurii contribuise și renumita autoare engleză  Alice Ann Bailey (1880-1949), unele din cărțile acesteia fiind tipărite aici, în traducerea lui Elie Dulcu.
În general, editura a valorificat scrieri din (și despre) filosofia orientală (indiană, chineză, japoneză), dar și din patrimoniul culturii europene (greacă, italiană, franceză, engleză, germană). Este vorba de o literatură de factură spiritualistă, bazată, în special, pe teosofism, ezoterism, ocultism, magie, kabbala, numerologie, astrologie și psihologism, așa cum fuseseră acestea concepute de Helena Petrovna Blavatsky, întemeietoare a «Societății Teosofice» (sec. XIX) și reluate sub forme noi, în sec.  al XX-lea, de Alice Ann Bailey («Școala Arcana»), în ideea unei Noi Ere a reformării conștiinței și sufletului uman (New Age). Concepții filosofico-religioase și sisteme de gândire ce au animat cultura modernă și contemporană a Occidentului, cu prelungiri până în vremea noastră.
Deși singulară în peisajul cultural românesc, activitatea Editurii RAM (traduceri, adaptări, creații proprii) a fost contemporană cu un alt gest cultural de mai largi rezonanțe în universalitatea creatoare: ridicarea aici, la Târgu-Jiu, în anii 1937-1938 a monumentalului Ansamblu sculptural, conceput și realizat de Titanul din Hobița Gorjului, universalul Constantin Brâncuși.
Sunt date publicității, pentru prima dată, manuscrise literare, informații și un bogat material iconografic, stabilindu-se lista de tipărituri a editurii și fiind prezentate, în premieră, cele mai importante lucrări ale fraților cărturari George Dulcu (Criterium de sinteză spirituală, 1934) și Elie Dulcu (Românii, o antichitate arhaică, 1994). Monografia respectivă vine să acopere un gol în cultura gorjeană (și nu numai), câtă vreme despre existența și problematica de larg orizont spiritual a acestei edituri se cunoștea atât de puțin. Un articol dedicat acesteia  a fost deja înaintat celor ce se ocupă cu editarea, în nouă ediție, a Dicționarului General al Literaturii Române. (Cronicar)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here