Numărul experților în management educațional din Gorj a crescut

249

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a publicat rezultatele evaluării portofoliilor candidaților care participă la cea mai recentă serie a concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME). La nivelul județului Gorj, 24 dintre candidații înscriși au obținut punctajul minim necesar pentru a dobândi statutul de expert în management educațional. Numărul acestora ar putea însă să crească după soluționarea eventualelor contestații.

La concursul pentru constituirea CNEME a putut participa orice cadru didactic care a făcut dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Inițial, din județul Gorj, la concurs au fost admiși să participe, în urma etapei de selecție online, 39 de candidați. După verificarea conformităţii declaraţiilor din formularul de înscriere cu criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie, în baza documentelor din portofoliul depus, trei dintre aceștia au fost însă respinși, deoarece nu îndeplineau criteriul referitor la acumularea a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional. Dintre cei 36 de candidați rămași în concurs, doar 24 au obținut punctajul minim necesar. Printre aceștia se numără un director și trei directori adjuncți de unități de învățământ. Aceștia sunt: Anghel Manuela (director adjunct Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, 82 de puncte), Călinoiu Elena Lucia (director adjunct Liceul Tehnologic Turburea, 82 de puncte), Sichitiu Cecilia (director Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu, 80 de puncte) și Enache Constantin (director adjunct Liceul Tehnologic Turceni, 70 de puncte). Ceilalți 20 de candidați care au promovat concursul sunt: Frățilescu Mihaela Ramona (Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, 95 de puncte), Popescu Cornelia (Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, 95 de puncte), Ștefan Marcela (Școala Gimnazială Crușeț, 88 de puncte), Bacitea Geanina Livia (Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, 87 de puncte), Bolborea Mihaela (Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, 86 de puncte), Godeanu Claudia Diana (Școala Gimnazială Crușeț, 86 de puncte), Băluțoiu Daniel Sorin (Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, 85 de puncte), Surdilă Maria Cristina (Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, 84 de puncte), Dina Viorela (Grădinița cu Program Prelungit Rovinari, 81 de puncte), Spînu Maria (Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari, 81 de puncte), Cocoș Elena (CJRAE Dolj, 78 de puncte), Spiridon Vasile Irinel (Liceul Tehnologic Bustuchin, 77 de puncte), Bibanu Ana Paulina (Școala Gimnazială Novaci, 76 de puncte), Rușeț Adela Lelia (Colegiul Tehnic Motru, 76 de puncte), Vulpe Carmen Rodica (Colegiul Tehnic ”G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, 76 de puncte), Florea Loredana Marilena (Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, 74 de puncte), Cărășel Constantin (Școala Gimnazială Nr. 1 Stejari, 72 de puncte), Cernatoiu Lavinia Cristina (Școala Primară Văcarea, 71 de puncte), Pănoiu Laurențiu Vasile (Palatul Copiilor Târgu-Jiu, 71 de puncte) și Popa Claudia Luminița (Colegiul ”Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu, 71 de puncte). Evaluarea candidaților s-a făcut pe baza dosarelor depuse de aceștia, dosare ce au trebuit să conțină mai multe documente, între care: curriculum vitae, redactat după modelul comun european, copii după actele de studii, cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului.

Contestații până pe 26 august
Candidații nemulțumiți de punctajul acordat pot depune contestații la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Gorj până la data de 26 august, în intervalul orar 12.00 – 14.00. Acestea vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here