Noutăţi privind echivalarea studiilor absolvite de elevi în străinătate

288

La începutul acestei luni a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin privind echivalarea perioadelor de studii preuniversitare efectuate în străinătate. Potrivit acestui ordin, începând cu data de 1 octombrie 2015, echivalarea claselor efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, se realizează exclusiv de către inspectoratele şcolare judeţene.

În ordinul respectiv se precizează că dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii va fi depus la Inspectoratul Şcolar Judeţean sau la unitatea de învăţământ unde elevul participă la cursuri în calitate de audient, care îl va transmite, pentru echivalare, Inspectoratului Şcolar Judeţean. Acest dosar trebuie să conţină următoarele documente: adresă de înaintare, cerere către inspectorul şcolar general, cerere către conducerea unităţii de învăţământ (cu ştampilă, semnătură şi număr de înregistrare) – în original, foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – în original, foile matricole eliberate de o unitate de învăţământ din străinătate sau de organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, din care să rezulte disciplinele şi calificativele obţinute (copii şi traduceri autorizate), precum şi copii după documente de identificare valabile ale elevului (certificat de naştere, carte de identitate/ titlu de călătorie/ paşaport, etc.). Echivalarea se realizează automat, fără susţinerea de măsuri compensatorii, pentru toate clasele promovate la unităţi de învăţământ din străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, cu clasele corespunzătoare din sistemul educaţional românesc. La cererea exprimată în scris a părinţilor sau a tutorilor legal instituiţi, înscrierea se poate face într-o clasă inferioară ultimei clase absolvite în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. Termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la Inspectoratul Şcolar Judeţean. Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here