Noutăți legislative privind încadrarea în grad de handicap a copilului

629

Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj reamintesc beneficiarilor serviciilor de asistență și protecție socială că, începând cu luna decembrie a anului trecut, au intrat în vigoare două noi acte normative care reglementează activitatea de evaluare și actele necesare în vederea încadrării/ reîncadrării în grad de handicap a copilului.

Concret, este vorba despre Ordinul nr. 1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora – ordin comun emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Ordinul nr. 1.985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special – ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Documente necesare
Potrivit actelor normative în vigoare, documentele necesare pentru evaluarea în vederea încadrării/ reîncadrării în grad de handicap a copilului sunt: 2 (două) copii după actul de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate); 2 (două) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal; o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/ hotărâre a comisiei pentru protecția copilului); cerere de evaluare ( tipizat – se completează la sediul DGASPC Gorj – Anexa 4); ancheta socială de la SPAS/ primărie; fișa medicală sintetică de la medicul de familie (tipizat – Anexa 7); certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate care să conţină: diagnostic complet; cod boală; stadiul evolutiv al bolii; complicaţiile bolii; tratamentul efectuat; implicaţiile bolii asupra funcţiilor organice; copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare); fișa de evaluare psihologică (tipizat – Anexa 8) de la un psiholog atestat în psihologie clinică obligatorie: la prima cerere de încadrare în grad de handicap; în cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice sau asociate; în cazul copiilor cu HIV/ SIDA sau boală canceroasă; fișa psihopedagogică (dacă copilul urmează o formă de învățământ) (tipizat – Anexa 9); o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare); o copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când este cazul). Documentele trebuie depuse la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în ziua programării făcute doar de către părinții sau aparținătorii legali ai copilului.
Programarea se face la sediul DGASPC Gorj – Serviciul de Evaluare Complexă Copii, sau telefonic la numărul de telefon: 0253 212518. Pentru copilul încadrat în grad de handicap, programarea pentru reevaluare în vederea reîncadrării în grad de handicap, trebuie făcută cu 60 de zile înainte de expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare. În cazul părinţilor plecaţi în străinătate trebuie depus la dosar actul cu persoana desemnată ca reprezentant legal al copilului (curatela, hotărârea sau sentința civilă de plasament, etc.) şi documentul cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/ domiciliul părinţii (dacă este cazul). În momentul prezentării pentru evaluarea în vederea încadrării/ reîncadrării în grad de handicap, copilul trebuie însoțit de unul din părinți sau de persoana desemnată legal să îl reprezinte.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here