Noutăţi legislative privind acordarea titlurilor de medic

439

Un proiect de lege supus dezbaterii publice prevede că titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terțe altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, echivalente specialităților medicale clinice și paraclinice prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice, s-ar putea recunoaște ca și certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătății.

Potrivit actului normativ, una dintre condițiile recunoașterii este aceea ca formarea de medic specialist pentru care se solicită echivalarea s-a efectuat în condiții de studiu și practică medicală ce asigură competența profesională a acestuia, cel puțin similară cu competența profesională a medicilor pe plan național: “Recunoașterea profesională a titlurilor prevăzute de către Ministerul Sănătății, prin ordin al ministrului, după avizarea de către Colegiul Medicilor din România a raportului Comisiei mixte formată din reprezentanți ai Colegiului Medicilor din România și ai Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătății. Recunoașterea profesională a titlurilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unui raport întocmit de către o comisie mixtă constituită prin ordin al ministrului Sănătății”.

Anumite specialităţi nu sunt recunoscute
În proiectul supus dezbaterii publice se precizează că titlurile de medic specialist dobândite în statele terțe care nu au corespondent cu specialități din Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală nu se supun procedurii de recunoaștere.
Trebuie precizat că, în cazul în care nu sunt întrunite în totalitate criteriile de recunoaștere, o comisie mixtă poate institui procedura unei probe de aptitudini profesionale, care are drept scop evaluarea parcursului profesional teoretic și a abilităților practice ale solicitantului. Această probă constă în susținerea și promovarea a două componente, teoretică și clinică sau practică în funcție de specialitate, subiectele făcând parte din tematica examenului de medic specialist aflată în vigoare.
Punctajul de promovare al fiecărei probe este de minimum 7.00. pe baza baremului întocmit de comisia de examinare. Proba de aptitudini profesionale se consideră promovată dacă la finalizarea examinării solicitantul obține minimum media 7.00.
Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunică în scris solicitantului de către Comisie și Ministerului Sănătății împreună cu procesul verbal încheiat în acest scop.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here