Noul PNDR 2020, sprijin pentru actorii din lanţul de aprovizionare

268

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primeşte până în 31 iulie 2016, ora 16.00, cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol, dar şi cel pomicol prin intermediul submăsurii (sM) 16.4 (pentru sectorul agricol) şi sM 16.4a (pentru sectorul pomicol) din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Potrivit conducerii OJFIR Gorj, alocarea bugetară disponibilă pentru aceste două submăsuri în această sesiune anuală este de 10,5 milioane euro, împărţită astfel: pentru sectorul agricol fondurile disponibile în această sesiune sunt de 7 milioane euro, iar pentru sectorul pomicol sunt de 3,5 milioane euro. Valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro per beneficiar, iar intensitatea sprijinului este de 100% nerambursabil. Pragul minim de depunere este de 10 puncte. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info.
Obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanţurilor scurte de aprovizionare. Ambele submăsuri susţin atât cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, cât şi realizarea de parteneriate cu organizaţii neguvernamentale şi autorităţi publice.
Sprijinul financiar prin sM 16.4 şi sM 16.4a se acordă pentru acoperirea costurilor de cooperare şi realizare de investiţii (tangibile şi/ sau intangibile) în scopul promovării unor proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare sau a unor pieţe locale (cu produse agro-alimentare). Sunt eligibile activităţile de promovare referitoare la crearea sau dezvoltarea unui lanţ scurt (sau a mai multor lanţuri scurte) de aprovizionare şi la piaţa locală deservită de acest lanţ / aceste lanţuri. Cooperarea dintre fermieri şi alţi actori în scopul dezvoltării lanţurilor scurte de aprovizionare şi pieţelor locale sprijinite în cadrul submăsurilor 16.4 şi 16.4a poate conduce la creşterea competitivităţii, a valorii adăugate a produselor şi la consolidarea rolului pe care îl au fermierii în lanţul de aprovizionare, contribuind în acest fel la creşterea nivelului de trai din mediul rural şi a dezvoltării potenţialului zonelor rurale.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here