Nouă obiective din Gorj, incluse pe lista de investiții a MLPDA

1540

Trei primării din Gorj vor beneficia de sedii moderne ca urmare a aprobării unei liste de obiective de investiții publicată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Alături de acestea, alte 6 obiective vor fi construite în mai multe localități din județul nostru.

Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a aprobat includerea a 235 de obiective de investiții în lista-sinteză a obiectivelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor. În urma completării, lista-sinteză cuprinde 364 de amplasamente, iar obiectivele vor fi realizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții (CNI). Pe lista celor 364 de amplasamente se află și nouă obiective de investiții ce vor fi realizate de către CNI în Gorj.
Este vorba despre: ,,Consolidare, extindere, supraetajare și dotare sediu Primăria Arcani, județul Gorj” – lucrări de consolidare, extindere, supraetajare și dotare; ,,Reabilitare, modernizare, dotare bloc de locuințe comuna Licurici, sat Frumușei, județul Gorj” – lucrări de reabilitare, modernizare, dotare; ,,Modernizare piață alimentară în orașul Novaci, județul Gorj” – lucrări de modernizare; ,,Construire și dotare remiză ISU în orașul Novaci, județul Gorj” – lucrări de modernizare; ,,Construire sediu primărie comuna Padeș, județul Gorj” – lucrări de construire; ,,Construire sediu primărie comuna Prigoria, sat Prigoria, județul Gorj” – lucrări de construire; ,,Consolidare, restaurare și valorificare turistică Biserica Sf. Ioan, Sf. Nicolae și Sf. Gheorghe, oraș Târgu-Cărbunești, sat Cojani, județul Gorj” – lucrări de consolidare, restaurare; ,,Modernizarea sediului Primăriei Telești și a sălii de stare civilă, județul Gorj” – lucrări de modernizare; ,,Centrul pastoral, misionar-cultural Sfântul Nicodim de la Tismana, orașul Tismana, județul Gorj” – lucrări de consolidare și restaurare.

Amplu program dedicat lucrărilor de interes public și social
Toate obiectivele de investiții publicate de MLPDA fac parte din subprogramul ,,Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” din Programul Național de Construcții de interes public sau social (PNCIPS). PNCIPS este programul de investiții cu cea mai ușoară accesare la nivel național. Pentru luarea în evidență a unui obiectiv de investiții, beneficiarii pot întocmi singuri întregul dosar, cu personalul propriu, fără să fie implicate costuri suplimentare. Practic, pentru accesarea PNCIPS este necesară doar completarea modelului tipizat de solicitare de pe site-ul CNI (www.cni.ro) secțiunea Proiecte / Documente Utile și anexarea la aceasta a unui extras de carte funciară actualizat. Suplimentar, în cazul obiectivelor care vizează lucrări executate în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren este necesară și depunerea procesului verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform ,,Ordinului nr. 1422/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă”.După depunerea solicitării, pentru prinderea la finanțare trebuie parcurse următoarele etape: solicitările conforme sunt introduse pe listele sinteză ale subprogramelor din PNCIPS; listele sinteză sunt supuse aprobării în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; după introducerea pe lista sinteză, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile pentru PNCIPS, reprezentanții CNI solicită beneficiarilor documentele necesare etapei a II-a de promovare a indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile normative ale OG nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare; documentația tehnico-economică este prezentată și avizată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNI; obiectivul de investiții este ulterior prezentat și avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al MLPDA; se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin emiterea ordinului MLPDA sau a hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, după caz, în conformitate cu prevederile legale ale Hotărârii de Guvern nr. 207/2020 din 18 martie 2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here