Nouă copii, adoptabili în judeţul Gorj

247

j0400736La nivelul judeţului nostru, nouă copii sunt adoptabili în acest moment. Cinci familii sunt în faza de atestare. De la începutul acestui an şi până în prezent, 20 de familii au fost atestate ca apte să adopte; în aceeaşi perioadă, 12 copii au fost declaraţi adoptabili.

Adopţia naţională reprezintă soluţia viabilă pentru copiii a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă, astfel oferindu-i-se fiecărui copil şansa de a beneficia de o atmosferă familială, respectându-i-se dreptul de a creşte înconjurat de dragoste şi afecţiune.

Elementul central al legii adopţiei îl constituie identificarea unei familii pentru un copil adoptabil şi nu a unui copil pentru o familie sau o persoană. Impulsul de a adopta un copil este extraordinar şi demn de toată lauda, fiind un act de o mare responsabilitate care stă în totalitate pe umerii familiei adoptatoare.

Etapele adopţiei interne

Conform Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei – republicată, procedura de adopţie internă cuprinde următoarele etape: 1 – procesul de evaluare a garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale, cuprinzând evaluarea socială, evaluarea psihologică şi pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte; 2 – deschiderea procedurii adopţiei interne; 3 – încredinţarea în vederea adopţiei şi 4 – încuviinţarea adopţiei.

Pe întreaga perioadă a procedurii adopţiei, subiecţii (copilul adoptabil, familia/persoana atestată ca fiind aptă să adopte, precum şi familia biologică) sunt sprijiniţi de către profesionişti dispuşi în orice moment să intervină, să răspundă, să fie prezenţi la chemările acestora. În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj activitatea de adopţie este desfăşurată de către Compartimentul Adopţii şi postadopţie, unde un număr de şase specialişti asigură realizarea activităţilor specifice.

În doi ani – 48 de familii au fost atestate ca apte să adopte

Potrivit purtătorului de cuvânt al DGASPC Gorj, „în anii 2010 şi 2011 au fost atestate ca familii apte să adopte un număr de 48 de familii, iar 5 familii sunt încă în faza de atestare. Un număr de 39 de familii au adoptat deja un copil sau sunt în curs de a-l adopta”. Toate familiile sunt din judeţul nostru. Totuşi, „două familii din Bucureşti au adoptat copii din judeţul nostru. Aceste familii au fost atestate ca familii apte să adopte de către DGASPC Bucureşti, respectiv sectorul pe raza căruia locuieşte fiecare”, a menţionat Minodora Ianc, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj.

13 copii adoptaţi în 2010, 12 copii adoptabili în 2011

Cât priveşte situaţia copiilor, reprezentanta DGASPC spune că „în anul 2010 un număr de 18 copii au fost declaraţi adoptabili. Dintre aceştia, 13 au fost adoptaţi. În anul 2011 au fost declaraţi adoptabili 12 copii. Vârsta copiilor adoptabili este cuprinsă între 1 şi 11 ani. Tot în anul în curs au fost atestate ca familii apte să adopte un număr de 20 de familii, iar alte 5 familii sunt în faza de atestare. O singură asistentă maternală profesionistă a adoptat un copil pe care l-a avut în plasament”.

La momentul actual, potrivit aceleiaşi surse, “în judeţul Gorj sunt 9 copii adoptabili”.

Paşi de parcurs în vederea adopţiei

Familia care doreşte să adopte un copil trebuie să depună la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj o cerere de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană ori, după caz, familie aptă să adopte.

La această cerere se anexează actele prevăzute de lege, respectiv: copie legalizată după actele de stare civilă şi după titlul de proprietate al locuinţei; certificate de caziere judiciare pentru solicitanţi şi pentru persoanele cu care locuiesc; certificate medicale tip, adeverinţe de venit şi caracterizări de la ultimul loc de muncă; declaraţie pe propria răspundere a persoanei şi a fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în faţa notarului public, că nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti.

Evaluarea persoanei ori familiei potenţial adoptatoare este un proces complex, planificat, prin care se urmăreşte istoricul său, evoluţia, dinamica şi funcţionarea acesteia în timp, interacţiunile din cadrul familiei şi în comunitate, capacităţile parentale ale familiei care solicită obţinerea atestatului.

Minodora Sucea

1 COMENTARIU

  1. Sunt putini datorita unor acte inutile pe care le fac familile adoptoare, iar dupa aceia unele scoli nu incearca sa ajute copilul sa se integreze in colectivitate ma refer daca adopti copil 7 -12 ani invatatorul sau dirigintele il pune in ultima banca cu cel mai slab copil. Nu este pe primul loc nevoile copilului sunt profesori care nu se uita sa vada ca acest copil adoptat nu scrie nimic si nu il intreaba nimic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here