Note peste 7 pentru mai puțin de 40% dintre candidații gorjeni la Titularizare

271

Doar 39,15% dintre dascălii care au susținut, anul acesta, examenul de Titularizare în Gorj au reușit să obțină cel puțin 7, nota minimă necesară pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată. Niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină nota maximă.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a publicat, ieri, rezultatele obținute de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar. În Gorj, majoritatea candidaților au reușit să obțină cel puțin nota 5, însă foarte puțini au obținut note mai mari de 7. Mai exact, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la nivelul județului nostru, 248, adică 69.86% dintre candidați, au obținut cel puțin nota 5, dar doar 139 dintre aceștia, adică 39,15%, au reușit să obțină note peste 7. Pe tranșe de note, situația este următoarea: note între 5 și 5.99 – 63, note între 6 și 6.99 – 46, note între 7 și 7.99 – 84, note între 8 și 8.99 – 44 și note între 9 și 9.99 – 11.

106 candidați cu note sub 5
106 dintre candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare nu au reușit să obțină nici măcar nota 5. Mai exact, s-au înregistrat 34 de note între 4 și 4.99, tot atâtea note între 3 și 3.99, 22 de note între 2 și 2.99 și 16 note între 1 și 1.99. Cea mai mică notă este 1 și îi aparține unui candidat din Arcani, care a susținut examenul la Educație Fizică și Sport.

9.70, cea mai mare notă
Cea mai mare notă înregistrată la nivelul județului nostru a fost 9.70 și a fost obținută de Bălășescu Aurora Cristina, o candidată cu vechime de 2 ani în învățământ, care a susținut examenul la disciplina Matematică.
Reamintim că în Gorj, la proba scrisă a examenului de Titularizare, s-au înscris 587 de candidați, însă doar 553 dintre aceștia au avut fișe validate și note la inspecții. Dintre acești 553 de candidați, la proba scrisă s-au prezentat 465, însă 109 s-au retras din motive personale, iar unul a fost eliminat din examen după ce a fost prins încercând să copieze.

Contestații, până la ora 15.00
Candidații nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, ieri, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00. Mai pot face acest lucru și astăzi, însă numai până la ora 15.00. În contestație candidatul trebuie să precizeze următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată. În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare. Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50 – 4,99, respectiv 6,50 – 6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare. Rezultatele finale vor fi afișate în cursul zilei de 3 august. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 8 şi 9 august. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în ordine, după: domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), gradul didactic, media de departajare și media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice. Transformarea posturilor şi actualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată rămase neocupate va avea loc pe 10 august. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată are loc în perioada 26-29 august 2016. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră sunt programate în perioada 11-29 august. În perioada 16-25 august se desfăşoară detaşarea la cerere sau în interesul învăţământului, etapă de mobilitate la care poate participa doar personalul didactic titular (anagajat pe perioadă nedeterminată). Cadrele didactice care, în perioada 13-20 mai 2016, nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, au această posibilitate în zilele de 16 şi 17 august, prin concurs specific.

Aproape 9.000 de note peste 7, la nivel național
La nivel național, potrivit centralizării notelor obținute de candidații care au susținut proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 înainte de depunerea contestațiilor este de 44,43% (în creștere cu aproape 7 procente față de anul trecut: 37,55%). Pe tranșe de note s-a înregistrat următoarea distribuție: 83 de candidați (0,41%) au obținut nota 10, 8.858 de candidați (44,01%) au obținut note între 7 și 9,99, iar 6.971 de candidați (34,64%) — note între 5 și 6,99. Alți 4.213 participanți (20,93%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 și 4,99. Din promoția curentă, 41,82% de candidați au obținut note peste 7, iar 35,54%, note între 5 și 6,99. Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în județul Harghita (58,06%), iar cel mai scăzut, în județul Călărași (21,14%). Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here