NOTĂ

555

Cu problemele discutate la întâlnirea ce a avut loc în data de 9.01.2014 la Ministerul Sănătăţii cu domnul Secretar de Stat Chiriac în legătură cu proiectele legislative privind reforma în sistemul sanitar:
1. La nivelul medicului de familie:
-Se doreşte prin noile certificări propuse de M. S.  ca cel bolnav cronic , după stabilirea bolii, să se prezinte doar de două ori pe an la medicul de familie.
a) aceasta ar însemna o urmărire insuficientă a evoluţiei bolii şi a eventualelor complicaţii, dar ar conduce şi la costuri mult mai mari cu spitalizare unui eveniment nedorit ce ar putea fi prevenit prin consult lunar la medicul de familie;
b)pensionarii cu venituri mici se află în imposibilitatea de a-şi cumpăra tratamentul prescris în regim compensat pentru mai multe luni în intervalul de 30 de zile de valabilitate a reţetei;
2. La nivelul spitalului şi ambulatorului de specialitate
-Se doreşte să se reducă drastic numărul de internări în spitale prin redirecţionarea bolnavilor către ambulatoriile de specialitate.
a) pentru vârstnici dependenţi, nedeplasabili sau greu deplasabili, redirecţionarea de la internare către ambulatoriu de specialitate presupune lungi aşteptări pentru controale la mai multe specialităţi, analize medicale şi alte investigaţii de specialitate înttr-o zi, rezultatele în altă zi, deci drumuri mai multe imposibile pentru astfel de persoane;
b) trebuie să existe garanţia pentru vârstnici că pe lungile liste de aşteptare pentru internare în spital care vor fi prin redirecţionarea internărilor, vârsta înaintată să nu fie un criteriu de amânare;
c) numărul redus de medici de specialitae, nu poate asigura desfăşurarea activităţii medicale în două ture la cabinete la care se prezintă zilnic un număr mare de pacienţi cu boli cronice(cardioloigie, interne, oftalmologie, etc);
d) nu toate cabinetele medicale dispun de aparatura necesară stabilirii unui diagnostic cât mai precis şi într-un timp cât mai scurt.
3. Referitor la exodul medicilor:
a) -din cauza veniturilor mici din ţară, medicii de familie şi medicii specialişti cu experienţă îndelungată căpătată în tratarea pacienţilor români, aleg să lucreze în străinătate.
– această situaţie descrie în ultimă instanţă o problemă a tuturor românilor care îşi pierd specialişti ce ar fi trebuit să-i trateze şi să-i vindece, fapt ce ar impune măsuri care să contracareze deprofesionalizarea asistenţei medicale şi asigurarea unui număr suficient de medici şi personal mediu în toate domeniile medicale(în 1989 erau 56000 de medici cu drept de liberă practică, în timp ce în 2013 numărul acestora a fost de 39. 896).
-se impune o salarizare corectă a medicilor în funcţie de pregătire, experienţă şi satisfacţia pacientului şi numai în cazurile în care cu probe concrete se constată condiţionarea efectuării actului medical, să fie luate măsurile ce se impun;
4. Referitor la pachetul de bază
-de acest pachet să beneficieze doar persoanele asigurate, iar pentru persoanele neasigurate să existe un pachet minimal ca şi în prezent, astfel accesul neasiguraţilor la pachetul de bază încalcă principiul solidarităţii în colectarea contribuţiei şi accesul la servicii;
-Pachetul de bază trebuie să conţină serviciile necesare asiguraţilor, structurat în funcţie şi de nevoile populaţiei, dar şi în limita fondurilor existente. Servicii cum sunt:
a) Servicii spitaliceşti:
-pentru îmbunătăţirea calităţii acestora trebuie să se asigure:
-încadrarea cel puţin la nivelul actualului normativ de personal aprobat de Ministerul Sănătăţii cu medici, asistente medicale şi personal auxiliar;
-fondurile necesare dotării secţiilor, compartimentelor şi cabinetelor medicale cu aparatură medicală şi chiar de înaltă performanţă unde situaţia impune;
-creşterea valorii serviciului medical decontat de Casa de Asigurări de Sănătate;
-contractarea de către Casa de Asigurări de Sănătate a numărului de servicii medicale solicitat de unităţile sanitare fundamentat pe baza datelor înregistrate în anii anteriori şi nu numai ţinând seama de fondurile repartizate de  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
b) Serviciile de familie:
-să se realizeze cu adevărat de medicul de familie, coordonat de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstice din care să nu lipsescă componenta socială, respectiv sindicatele şi organizaţiile reprezentative ale pensionarilor.
c) Listele de medicamente:
-se impune actualizarea acestora atât pentru medicamentele compensate, cât şi gratuite, eliminarea din aceste liste a medicamentelor care nu au avut trecere pe piaţă(scumpe) şi introducerea medicamentelor mai ieftine, având în vedere puterea de cumpărare a populaţiei în general şi a pensionarilor în special, dar şi faptul că în proporţie de 90% aceste medicamente sunt produse de producătorii interni şi au dovedit eficienţă în tratamentul prescris de medici.
d) Pachetul suplimentar
-sunt necesare precizări clare pentru cine este valabil acest pachet şi populaţia să fie corespunzător informată asupra serviciilor incluse şi a costurilor acestora, iar pentru neasiguraţi să se asigurre fonduri suplimentare de către Ministerul Sănătăţii.
e) Actualizarea bazei de date cu asiguraţii:
-pensionarii cu venituri numai din pensii sub 700 de lei, care sunt cuprinşi în baza de date a Sistemului Informatic Unic, motiv pentru care medicii de familie nu pot vizualiza această categorie în sistemul informatic, generând erori în prescrierea reţetelor, ulterior depistate la controelele efectuate de cei îndreptăţiţi, impunându-se contravaloarea reţetelor medicilor de familie, care la prescriere se bazează doar pe sinceriatatea pensionarului care declară venituri fără a putea fi verificate în S.I.U.I.
f) Acordarea de fonduri prin Bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, suficiente satisfacerii cererii de servicii în sectorul paraclinic, dispozitive medicale şi servicii de recuperare în ambulatoriu, unde există liste de aşteptare în special la dispozitive, cu o perioadă de timp foarte mare.
g) Asigurarea cu medicamente a unităţilor spitaliceşti
h) Anularea coplăţii pentru pensionarii cu pensii sub 1500 lei.
i) Mărirea numărului de posturi la examenele de medici rezidenţi la specialităţi în care există deficit de medici specialişti.
Preşedinte Ec. Petre Rădulescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here